Skip to content
Sök

Historia

Vår historia

KFUM Ängsholmen har haft verksamhet på ön Ängsholmen i Stockholms mellersta skärgård sedan 1963, efter att först ha bedrivit läger på Ingarö sedan 1923. Under sommarlovet anordnas skärgårdsläger för barn och ungdomar i åldrarna 8-16. De olika lägerperioderna är en eller två veckor och varje sommar anordnas även ett tre veckor långt konfirmationsläger.

Sedan 2009 driver KFUM Ängsholmen ett dagläger vid namn Sköna Dar. Daglägret hålls på Björnö naturreservat under sommarlovet och på Ängsholmen under resterande lovveckor.