Skip to content
Sök

Historia

Vår historia

Vår förening bildades 1923 under benämningen ”Ingarölägret” – ett kollo för pojkar från Stockholmsområdet. 1963 flyttade verksamheten till Ängsholmen  i Stockholms mellersta skärgård, och det nuvarande namnet på föreningen antogs. Här är vår historia!

Ingarölägret 1923-1963

KFUM Ängsholmens historia inleddes på Ingarö. Med stöd från stiftelsen Lars Hiertas minne lät föreningen bygga en lägerplats intill Hanstavik. Förebilden var Camp Dudley, en lägerplats i New York i den nordligaste delen av USA, där man hade bedrivit läger för pojkar sedan mitten av 1800-talet.

Under det allra första lägret bestod det så kallade Ingarölägret av en köksstuga, enkla övernattningshus, samt bord och bänkar för måltiderna. Redan året därpå utrustades lägret med matsal och en idrottsplats. Så småningom blev också segling, rodd och paddling en del av lägrets aktiviteter. 1937 utrustades lägerplatsen även med en bastu.

Ingarölägret var endast inrättat för pojkar. Det skulle främja kamratskap och fostra rådiga unga män. En särskild “Ingarölag” inrättades:

  1. Ingarölägret är ditt! Vådra det därför, som om allt berodde på dig, ditt arbete, ditt uppträdande.
  2. Ingarölägret blir, vad det skall vara, om du söker i allt underordna dig det hela och hellre tjänar än betjänars. Skuldre vid skuldra vare lösen
  3. Ingarölägrets ordningsregler äro till för din och dina kamraters trevnad.

Deltagarna kunde också, genom att visa prov på en lång rad fysiska, intellektuella och sociala färdigheter, kvalificera sig för det så kallade Ingarömärket. Kravbilden inkluderade, bland mycket annat, att kunna springa 60 meter under 11 sekunder, simma 100 meter, vandra två mil under ett dygn, namnge 10 buskar och 25 örter som växte i närområdet, kunna lägga förband och behandla benbrott, sjunga fem sånger (ej psalmer) ur boken “Sjung” och hålla i underhållning vid lägerelden.

Under 1930-talet arrangerades Ingarölägret under 10 sommarveckor. Vissa stannade under två veckor, andra under flera veckor eller hela sommaren. 1941 erbjöd KFUM för första gången plats för “medellösa”, där föreningen stod för hela kostnaden för åtta deltagande pojkar. En tidig förlaga till de friplatser och platser med reducerade avgifter som vi erbjuder idag. 

Våren 1954 arrangerades för första gången ett renodlat seglarläger, det blev också första gången som flickor fick ta del av lägrets verksamhet.

Flytt till Ängsholmen

1963 hade så verksamheten vuxit ur den gamla lägerplatsen. Ön Ängsholmen arrenderades av Kustartilleriet, Ingarölägret fick gå till historien och föreningen antog namnet KFUK-KFUM Ängsholmen. Från 1967 välkomnades även flickor till alla föreningens aktiviteter, och det totala Antalet deltagare kom kontinuerligt att öka från ca 100 i början av 60-talet till över 450 i slutet av 70-talet. Under 1980-talet anställer föreningen en administratör och en föreningskonsulent, vilket bidrar till att stabilisera föreningen.

Alltsedan flytten 1963 har Ängsholmen varit en plats där det byggts, renoverats, grejats, fixats och byggts ännu mer. Vatten och el har dragits till ön, reningsverk och avsaltningsanläggning har installerats, nya bryggor och hus (exempelvis hela södra byn) har byggts, golv och tak har renoverats, en höghöjdsbana och anläggning för backklättring har byggts, och så vidare. Ängsholmen har faktiskt också i perioder varit ett hem för en rad olika djur, som getter, grisar, får och hästar. Arbetet med att utveckla och ta hand om vår ö har inkluderat såväl anställda som medlemmar. Den kombinationen sätter vi värde på, och sedan några år tillbaka utgör “fastighetsarbetare” ett av våra årligt återkommande uppdrag.

Minst lika viktig för föreningen har satsningen på ledarutbildning varit. Den interna utbildningen Skeppis förstärktes under 80-talet med genomarbetade pedagogiska  ledarhandledningar, och har sedan dess utgjort ryggraden för vår ledarrekrytering. En stor majoritet av våra ledare har både gått Skeppis och uppföljningen Praktis, där delar av utbildningen bedrivs genom aktiv medverkan i planering och genoförande av våra kolloaktiviteter.

Kultur och värderingar

Många av de värderingar och prioriteringar som låg till grund för vår verksamhet vid starten för 100 år sedan är precis lika centrala för oss idag. Fysisk aktivitet och hälsa, närhet till naturen, kunskap att hantera båtar och vatten, fokus på relationer och vänskap, vikten av att utmanas och utvecklas, värdet av att ställa upp och hjälpa till – allt hittar du i våra aktiviteter än idag. Vi delar för all del inte ut några märken eller genomför prov vad gäller att springa 60 meter, benämna buskar eller underhålla vid lägerelden (som vi gjorde under 1930-talet), men på övergripande nivå ökar vi barnens förmåga på dessa områden än idag – det är vi övertygade om.

En annan del som är central i vår verksamhet är sånger, ramsor, lekar och spex. Även i det fallet är Ängsholmen en plats som både tänker nytt och förvaltar det som är gammalt. Vissa sånger och lekar har levt kvar i vår förening sedan många årtionden. Detsamma gäller ord och uttryck som används på Ängsholmen, som “päron” (barn/deltagare), “jupp” (spex/uppträdanden) och “koh-i-noor” (bus med skräcktema). “Knös” (gemensam städning/uppröjning) användes som ett tämligen nytt slangord under Ingarölägrets första år 1923…

KFUM Ängsholmen idag

Från att ha varit en samvaro för jämnåriga Stockholmspojkar är vi idag en förening som vill bidra till mångfald och vara tillgänglig för så många som möjligt. Vårt barnkollo har sedan starten 1923 fått sällskap av en rad andra aktiviteter i föreningens regi. Klassresor blev en del av vår verksamhet under 1980-talet. Konfirmationsläger har genomförts i perioder av vår historia, och utgjort en permanent del av vårt utbud sedan 1991. 

Pluton Kärlek etablerades 2007 som kollo- och dagverksamhet för barn och ungdomar med funktionsvariationer. Tyvärr avslutades den i samband med covid-pandemin 2019, och nya regleringarna för LSS-verksamheter har hittills gjort det omöjligt för oss att starta upp den igen. 

Daglägret Sköna Dar, som huvudsakligen hålls i Björnö Naturreservat på Ingarö, startade 2010. Den primära målgruppen är barn och ungdomar från socialt och ekonomiskt utmanande förhållanden, exempelvis de invandrartäta förorterna runt Stockholm – en målgrupp som är underrepresenterad i vår övriga verksamhet. 

Sedan några år tillbaka har vi även knatteläger för barn i åldrarna 5-7 år under en helg varje vår och höst.

KFUM Ängsholmen har byggts upp under tio decennier av hårt arbete, organisation, rutiner, utbildning, idéer av varierande galenskap och massor av gemenskap och engagemang. Samma grundläggande värderingar – nya målgrupper, initiativ, aktiviteter och uttryck! Det är vad vår förening representerat i 100 år, och så vill vi att det ska fortsätta!