Skip to content
Sök

Vilka vi är

En del av något större!

KFUM Ängsholmen är en del av världens största och äldsta ungdomsrörelse YMCA samt världens största och äldsta kvinnorättsrörelse YWCA. I Sverige är dessa två organisationer sammanslagna till KFUM Sverige. KFUM står för Kristliga Föreningen av Unga Människor. KFUM Ängsholmen är en medlemsförening i KFUM Central i Stockholm. Andra medlemsföreningar är bland annat KFUM Central BasketKFUM Gymnasterna och ett flertal olika orkestrar och körer. Inom KFUM finns också ett antal regioner, där KFUM Ängsholmen tillhör regionen KFUM Stockholm-Gotland. Med ett medlemsskap i KFUM Ängsholmen blir du också medlem i KFUM Central, KFUM Stockholm-Gotland och KFUM Sverige.

KFUM Ängsholmens ändamål är att skapa meningsfulla mötesplatser där unga kan utvecklas till sin fulla potential samt att möta ungas aktuella behov, vilket vi gör främst genom att arrangera olika typer av läger för barn och ungdomar. Detta har vi gjort under många år och kommer förhoppningsvis göra det även många år framöver. Vet du hur länge det bedrivits läger på Ängsholmen? Vet du vilka det är som bestämmer vad som ska hända i föreningen? Vet du vilka medlemsförmåner våra medlemmar har? Här nedanför hittar du svaren. Skulle du undra över något annat är du välkommen att höra av dig till oss.

Titta gärna på filmerna nedan för att få en inblick i KFUM Ängsholmen och KFUM Centrals fantastiska verksamhet!