Skip to content
Sök

Styrelsen

Styrelsen

KFUM Ängsholmens styrelse består av 8-10 personer som arbetar ideellt. Styrelsen träffas ungefär en gång i månaden för att delta på ett styrelsemöte. Alla som sitter i styrelsen har blivit invalda vid KFUM Ängsholmens årsmöte.

Styrelsens uppdrag handlar mycket om strategiska och övergripande beslut. Dessa beslut omsätts sedan ofta i praktiken av föreningens mer operativa delar – utskotten, arbetsgrupperna och de anställda på föreningens kansli.

Styrelsens uppdrag förklaras mer i detalj i föreningens stadgar som det går att läsa mer om på sidan nedan.

Hela styrelsen går att nå i ett svep via styrelsen@angsholmen.org

Vill du istället kontakta en enskild styrelsemedlem så finns kontaktuppgifter nedan.

 

Kontakta styrelsen