Skip to content
Sök

Bli medlem

Bli medlem i KFUM Ängsholmen

För att bli medlem i KFUM Ängsholmen så skapar du dig en profil och skriver in dig direkt i vårt medlemssystem.
När avgiften är betald är du medlem. Lätt som en plätt!

KFUM Ängsholmens medlemsavgift är rörlig och baserar sig på hur mycket du vill betala- mellan 50 och 500 kr.
Medlemskapet avser kalenderår.

När du blir medlem i KFUM Ängsholmen får du följande medlemsförmåner:

  • Medlemskap i KFUM Central där KFUM Ängsholmen är en medlemsförening.
  • Olycksfallsförsäkring när du deltar i KFUM Ängsholmens arrangemang.
  • Rösträtt på årsmötet (åldersgräns 12 år).
  • Möjlighet att delta gratis i föreningens Sköna Dar-verksamhet.
  • Möjlighet att delta på KFUM Centrals spontanidrott under skollov.
  • Möjlighet att söka stipendier för utbildningar, utbyten och lägervistelser i Sverige och utomlands.
  • Möjlighet att delta i kurser arrangerade av Ängsholmen, KFUM Central, KFUM Stockholm-Gotland och KFUM Sverige till förmånliga priser.
  • Möjlighet att delta i nationella och internationella utbyten och resor via YWCA:s och YMCA:s Europa- och världsförbund.
  • Rabatt på träningskort i KFUM Centrals träningscenter.
  • Rabatter på KFUM Centrals hotell KOM Hotell och Hotel Giò

Om du har några frågor om medlemsskap eller några av medlemsförmånerna är du välkommen att kontakta kansliet.