Skip to content
Sök

Sommarläger

Inför ankomst

  Innehållsförteckning

  1. Bra att veta inför lägret
  2. Besöksdagar
  3. Hyddindelning
  4. Nötter
  5. Hyddstädning
  6. Rökning och snusning
  7. Sjöaktiviteter
  8. Uppmärkning av egna saker
  9. Fästingar
  10. Transport till och från Boda brygga
  11. Transport till och från Ängsholmen från Boda brygga
  12. Ändra/uppdatera uppgifter (t.ex. specialkost)
  13. Kontakt med de där hemma
  14. Medskick
  15. Kiosk
  16. Uppmaning om isolering innan lägerstart
  17. Upphämtning av deltagare med symptom
  18. Coronaanpassning
  19. Konfidentiellt formulär
  20. Packlista

  1. Bra att veta inför lägret

  Som lägerdeltagare för allra första gången kan det vara lite nervöst att åka hemifrån, för att inte tala om hur nervöst det är för föräldrarna. Kanske vet du inte alls hur det ser ut på Ängsholmen eller så känner du inte någon sen innan. Men både du och dina föräldrar kan vara lugna med att vi har närmare 100 års erfarenhet av att bedriva läger och att våra duktiga ledare kommer ta väl hand om dig.

  2. Besöksdagar

  På grund av coronapandemin så kommer vi tyvärr inte att arrangera någon besöksdag inför våra sommarläger 2021. 

  3. Hyddindelning

  Vill deltagaren önska hyddkamrater sker detta via det konfidentiella formuläret. Lägerledningen försöker tillgodose deltagarnas önskemål om hyddkamrater så gott de kan. Målet är att alla får bo med minst en person som de har önskat. Har en stor grupp önskat att bo tillsammans kan vi inte garantera att alla hamnar i samma hydda.

  Deltagarna behöver inte önska hyddkamrater. Det är vanligt att deltagare åker till oss utan att känna någon sedan tidigare och vi har alltid detta i åtanke då vi delar in i hyddorna.

  4. Nötter

  Vi har på grund av allergier totalt förbud mot nötter på ön.

  5. Hyddstädning

  På Ängsholmen hjälper vi varandra. Varje dag hjälps alla, både deltagare och ledare, åt att snygga upp i och utanför hyddorna. En grupp – mässen – sköter diskning och dukning efter ett rullande schema. Ibland har vi ett ”knööslag”, som har till uppgift att utföra vissa lättare praktiska arbeten, t.ex. att plocka upp skräp från marken och därigenom vårda naturen där vi alla vistas under lägret. Detta sker även då vi har Ö-röjning då  alla ledare och deltagare hjälps åt att snygga till ön.

  6. Rökning och snusning

  Rökning och snusning är strikt förbjudet på ön för deltagare, detta gäller även e-cigaretter och eventuella nikotinfria alternativ. För frågor kring detta kontakta KFUM Ängsholmens kansli på kansliet@angsholmen.org eller 08-68450750.

  7. Sjöaktiviteter

  Flytväst är obligatorisk vid alla sjöaktiviteter och finns att låna på ön. Vid längre utfärder, både till lands och sjöss, utrustas varje grupp med första förbandsutrustning och följebåt finns alltid till hands. Badning sker gruppvis när det är lämpligt väder och det finns alltid minst två ledare med vid badning.

  8. Uppmärkning av egna saker

  Se till att du har märkt alla dina saker med namn. Det är onödigt att dyrbara kläder eller annat blir kvar på ön. Täna på att vi är flera hundra personer på Ängsholmen under sommaren och det är jättesvårt att veta vems saker som är vems. Skulle du glömma något finns det oftast ingen chans att få tillbaka det förrän till hösten då alla saker tas in till KFUM Central på Rosengatan 1. Info om detta lägger vi ut på hemsidan efter sommaren. Den 1:a november skänker vi iväg de kvarglömda kläder som ej blivit upphämtade.

  9. Fästingar

  Fästningar i Stockholms skärgård kan överföra TBE och borrelia. TBE kan ge upphov till hjärnhinneinflammation och en borreliainfektion kan ge många olika symptom. Borrelia går inte att vaccinera sig mot men en infektion hävs enkelt med antibiotika. TBE är däremot enkelt att vaccinera sig mot, och vi råder alla som ska besöka Ängsholmen att göra detta. Om du vill veta mera om TBE och borrelia, eller funderar på vaccination, så hör av dig till infektionskliniken eller vårdcentralen i din kommun.

  10. Transport till och från Boda Brygga

  Deltagaren och dennes familj ordnar själva transport till och från Boda Brygga vid lägerstart. Boda brygga ligger på Värmdö och adressen är Bodavägen.

  Vi rekommenderar er som kommer till Ängsholmen att åka kollektivt, detta för att spara på vår miljö. Hållplatsen som SL-bussarna stannar vid heter Boda Brygga.

  Tidtabellerna för sommaren finns inte ännu publicerade av SL. När dessa finns tillgängliga kommer vi att lägga upp förslag på restider till Boda brygga här.

  För de som åker bil till Boda finns en stor parkering i anslutning till bryggan, där går det att betala parkeringsavgiften per sms eller kort.

  11. Transport till och från Ängsholmen från Boda brygga

  En taxibåt hämtar deltagarna i Boda och skjutsar dem till Ängsholmen. Båttaxin bokas av KFUM Ängsholmens kansli och kostnaden för transporten ingår i lägeravgiften.

  Nedan kommer vi publicera transporttiderna för resa från Boda brygga till Ängsholmen.

  Period 1

  Typ av resa

  Datum

  Tid

  Kommentar

  Utresa (Boda-Ängsholmen) 14 juni Läger A 10.05
  Läger B 09.30
  Kom max 15 min före avresa.
  Hemresa (Ängsholmen-Boda brygga) 19 juni Läger A 11.30j
  Läger B 12.00
  Kom max 15 min före avresa.

  Period 3

  Typ av resa

  Datum

  Tid

  Kommentar

  Utresa (Boda-Ängsholmen) 6 juli Läger A  08.00
  Läger B 08.20
  Kom max 15 min före avresa.
  Hemresa (Ängsholmen-Boda brygga) 11 juli Läger A 12.00
  Läger B 11.30
  Kom max 15 min före avresa..

  12. Ändra uppgifter (t.ex. specialkost)

  Logga gärna in på Mina Sidor i vår bokningstjänst och kontrollera att era uppgifter stämmer. Här kan ni själva uppdatera de uppgifter som vi efterfrågar. 

  13. Kontakt med de där hemma

  KFUM Ängsholmen vill att lägret ska vara en fristad från vardagens snabba informationsflöde, och vi vill också att de som deltar på lägret ska ges möjligheten att vara fullt närvarande. Därför har KFUM Ängsholmen valt att inte tillåta mobiltelefoner, surfplattor eller liknande under lägret. Vi hoppas därför att både deltagare och vårdnadshavare hjälper oss genom att se till så att dessa saker lämnas hemma. Eventuella medtagna mobiltelefoner kommer att samlas in vid lägerstart och sedan förvaras i ett låst skåp under hela lägerperioden. Under lägret kommer det att erbjudas telefontider då det ges möjlighet att ringa hem, och om det behövs ser ledarna självklart till att man får låna en telefon för att ringa hem även om det inte är telefontid just då.

  Som anhörig går det bra att ringa till lägret med angelägna ärenden, men vi ber att allmän kommunikation sker per brev eller i samband med deltagarnas telefontider. Vill deltagaren ta med telefonen för att använda som kamera så går det bra, så länge SIM-kortet lämnas hemma. Tänk dock på att värdesaker tas med på egen risk och att KFUM Ängsholmen inte har möjlighet att ersätta något som kommer bort, går sönder eller tappas i vattnet.

  Behöver du komma i kontakt med en deltagare under lägret finns följande kontaktvägar:

  Brev:

  Under perioden 11 juni -11 augusti:
  KFUM Ängsholmen
  Boda Brygga
  139 90 Värmdö

  Telefon:

  Lägerkontoret har ingen regelbunden bemanning.
  Meddelanden kan lämnas på telefonsvararen
  då ingen svarar. Vi lyssnar av telefonen regelbundet.
  Tfn 08/ 684 507 54

  14. Medskick

  Inget ätbart får tas med eller skickas ut till ön. 

  15. Kiosk 

  100 kr per vecka att handla för i lägerkiosken ingår i lägeravgiften.

  16. Uppmaning om isolering innan lägerstart

  Med anledning av coronapandemin uppmanar vi alla föräldrar att försöka hålla sina deltagare isolerade ett par dagar innan lägerstart.

  17. Upphämtning av deltagare med symptom

  Om barnet uppvisar symptom på lägret så kommer hen att behöva åka hem. En vårdnadshavare eller person utsedd av vårdnadshavare kan behöva komma och hämta barnet på Boda Brygga inom 3 timmar efter att vi har meddelat er detta.

  18. Coronaanpassning

  Vi följer folkhälsomyndhetens rekommendationer. Läs mer om hur vi har anpassat vår verksamhet här.

  19. Konfidentiellt formulär

  Lägerledningen är mycket angelägen om att få in ett konfidentiella formulär ifyllt så noggrant som
  möjligt. Detta gör vi för att bättre kunna ta hand om varje enskild deltagare och för att vi vid t.ex.
  fysisk eller psykisk ohälsa eller sociala svårigheter ska kunna ge det rätta bemötande. Längst ner på denna sida kan du via länken generera ett konfidentiellt formulär per deltagare  som sedan skickas till din mail.

  20. Packlista

  Längst ner hittar du en packlista med vad vi rekommenderar att deltagaren ska ta med till lägret. Har du frågor eller saknar något på listan är du välkommen att ta kontakt med KFUM Ängsholmens kansli.

   

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING

  1. Bra att veta inför lägret
  2. Besöksdagar
  3. Hyddindelning
  4. Nötter
  5. Hyddstädning
  6. Rökning och snusning
  7. Sjöaktiviteter
  8. Uppmärkning av egna saker
  9. Fästingar
  10. Transport till och från Boda brygga
  11. Transport till och från Ängsholmen från Boda brygga
  12. Ändra uppgifter
  13. Medskick
  14. Kiosk
  15. Konfidentiellt formulär
  16. Packlista

  1. BRA ATT VETA INFÖR LÄGRET

  Som lägerdeltagare för allra första gången kan det vara lite nervöst att åka hemifrån, för att inte tala om hur nervöst det är för föräldrarna. Kanske vet du inte alls hur det ser ut på Ängsholmen eller så känner du inte någon sen innan. Men både du och dina föräldrar kan vara lugna med att vi har närmare 100 års erfarenhet av att bedriva läger och att våra duktiga ledare kommer ta väl hand om dig.

  2. BESÖKSDAGAR

  På grund av coronapandemin så kommer vi tyvärr inte att arrangera någon besöksdag inför våra sommarläger 2021.

  3. HYDDINDELNING

  Vill deltagaren önska personer som hen vill bo med så sker detta i det konfidentiella formuläret. Lägerledningen försöker tillgodose deltagarnas önskemål om sovkamrater så gott de kan. Målet är att alla får bo med minst en person som de har önskat.

  Deltagarna behöver inte önska sovkamrater. Det är vanligt att deltagare åker till oss utan att känna någon sedan tidigare och vi har alltid detta i åtanke då vi delar in i sovplatserna.

  4. NÖTTER

  Vi har på grund av allergier totalt förbud mot nötter på ön.

  5. Städning

  På Ängsholmen hjälper vi varandra. Varje dag hjälps alla, både deltagare och ledare, åt att snygga upp i och utanför hyddorna. En grupp – mässen – sköter diskning och dukning efter ett rullande schema. Ibland har vi ett ”knööslag”, som har till uppgift att utföra vissa lättare praktiska arbeten, t.ex. att plocka upp skräp från marken och därigenom vårda naturen där vi alla vistas under lägret. Detta sker även då vi har Ö-röjning då  alla ledare och deltagare hjälps åt att snygga till ön.

  6. RÖKNING OCH SNUSNING

  Rökning och snusning är strikt förbjudet på ön för deltagare, detta gäller även e-cigaretter och eventuella nikotinfria alternativ. För frågor kring detta kontakta KFUM Ängsholmens kansli på kansliet@angsholmen.org eller 08-68450750.

  7. SJÖAKTIVITETER

  Flytväst är obligatorisk vid alla sjöaktiviteter och finns att låna på ön. Vid längre utfärder, både till lands och sjöss, utrustas varje grupp med första förbandsutrustning och följebåt finns alltid till hands. Badning sker gruppvis när det är lämpligt väder och det finns alltid minst två ledare med vid badning.

  8. UPPMÄRKNING AV EGNA SAKER

  Se till att du har märkt alla dina saker med namn. Det är onödigt att dyrbara kläder eller annat blir kvar på ön. Täna på att vi är flera hundra personer på Ängsholmen under sommaren och det är jättesvårt att veta vems saker som är vems. Skulle du glömma något finns det oftast ingen chans att få tillbaka det förrän till hösten då alla saker tas in till KFUM Central på Rosengatan 1. Info om detta lägger vi ut på hemsidan efter sommaren. Den 1:a november skänker vi iväg de kvarglömda kläder som ej blivit upphämtade.

  9. FÄSTINGAR

  Fästningar i Stockholms skärgård kan överföra TBE och borrelia. TBE kan ge upphov till hjärnhinneinflammation och en borreliainfektion kan ge många olika symptom. Borrelia går inte att vaccinera sig mot men en infektion hävs enkelt med antibiotika. TBE är däremot enkelt att vaccinera sig mot, och vi råder alla som ska besöka Ängsholmen att göra detta. Om du vill veta mera om TBE och borrelia, eller funderar på vaccination, så hör av dig till infektionskliniken eller vårdcentralen i din kommun.

  10. TRANSPORT TILL OCH FRÅN BODA BRYGGA

  Deltagaren och dennes familj ordnar själva transport till och från Boda Brygga vid lägerstart. Boda brygga ligger på Värmdö och adressen är Bodavägen.

  Vi rekommenderar er som kommer till Ängsholmen att åka kollektivt, detta för att spara på vår miljö. Hållplatsen som SL-bussarna stannar vid heter Boda Brygga.

  För de som åker bil till Boda finns en stor parkering i anslutning till bryggan, där går det att betala parkeringsavgiften per sms eller kort.

  11. TRANSPORT TILL OCH FRÅN ÄNGSHOLMEN FRÅN BODA BRYGGA

  En taxibåt hämtar deltagarna i Boda och skjutsar dem till Ängsholmen. Båttaxin bokas av KFUM Ängsholmens kansli och kostnaden för transporten ingår i lägeravgiften.

  Typ av resa

  Datum

  Tid

  Kommentar

  Utresa (Boda-Ängsholmen) 14 juli 10.15
  Hemresa (Ängsholmen-Boda ) 25 juli 11.45

  12. ÄNDRA UPPGIFTER (t.ex. specialkost)

  Logga gärna in på Mina Sidor i vår bokningstjänst och kontrollera att era uppgifter stämmer. Här kan ni själva uppdatera de uppgifter som vi efterfrågar.

  13. MEDSKICK

  Inget ätbart får tas med eller skickas ut till ön.

  14. KIOSK

  100 kr per vecka att handla för i lägerkiosken ingår i lägeravgiften.

  15. KONFIDENTIELLT FORMULÄR

  Lägerledningen är mycket angelägen om att få in ett konfidentiella formulär ifyllt så noggrant som
  möjligt. Detta gör vi för att bättre kunna ta hand om varje enskild deltagare och för att vi vid t.ex.
  fysisk eller psykisk ohälsa eller sociala svårigheter ska kunna ge det rätta bemötande. Längst ner på denna sida kan du via länken generera ett konfidentiellt formulär per deltagare  som sedan skickas till din mail.

  16. PACKLISTA

  Längst ner hittar du en packlista med vad vi rekommenderar att deltagaren ska ta med till lägret. Har du frågor eller saknar något på listan är du välkommen att ta kontakt med KFUM Ängsholmens kansli.

  Innehållsförteckning

  1. Bra att veta inför lägret
  2. Besöksdagar
  3. Hyddindelning
  4. Nötter
  5. Hyddstädning
  6. Rökning och snusning
  7. Sjöaktiviteter
  8. Uppmärkning av egna saker
  9. Fästingar
  10. Transport till och från Boda brygga
  11. Transport till och från Ängsholmen från Boda brygga
  12. Ändra/uppdatera uppgifter (t.ex. specialkost)
  13. Kontakt med de där hemma
  14. Medskick
  15. Kiosk
  16. Uppmaning om isolering innan lägerstart
  17. Upphämtning av deltagare med symptom
  18. Coronaanpassning
  19. Konfidentiellt formulär
  20. Packlista

  1. Bra att veta inför lägret

  Som lägerdeltagare för allra första gången kan det vara lite nervöst att åka hemifrån, för att inte tala om hur nervöst det är för föräldrarna. Kanske vet du inte alls hur det ser ut på Ängsholmen eller så känner du inte någon sen innan. Men både du och dina föräldrar kan vara lugna med att vi har närmare 100 års erfarenhet av att bedriva läger och att våra duktiga ledare kommer ta väl hand om dig.

  2. Besöksdagar

  På grund av coronapandemin så kommer vi tyvärr inte att arrangera någon besöksdag inför våra sommarläger 2021. 

  3. Hyddindelning

  Vill deltagaren önska hyddkamrater sker detta via det konfidentiella formuläret. Lägerledningen försöker tillgodose deltagarnas önskemål om hyddkamrater så gott de kan. Målet är att alla får bo med minst en person som de har önskat. Har en stor grupp önskat att bo tillsammans kan vi inte garantera att alla hamnar i samma hydda.

  Deltagarna behöver inte önska hyddkamrater. Det är vanligt att deltagare åker till oss utan att känna någon sedan tidigare och vi har alltid detta i åtanke då vi delar in i hyddorna.

  4. Nötter

  Vi har på grund av allergier totalt förbud mot nötter på ön.

  5. Hyddstädning

  På Ängsholmen hjälper vi varandra. Varje dag hjälps alla, både deltagare och ledare, åt att snygga upp i och utanför hyddorna. En grupp – mässen – sköter diskning och dukning efter ett rullande schema. Ibland har vi ett ”knööslag”, som har till uppgift att utföra vissa lättare praktiska arbeten, t.ex. att plocka upp skräp från marken och därigenom vårda naturen där vi alla vistas under lägret. Detta sker även då vi har Ö-röjning då  alla ledare och deltagare hjälps åt att snygga till ön.

  6. Rökning och snusning

  Rökning och snusning är strikt förbjudet på ön för deltagare, detta gäller även e-cigaretter och eventuella nikotinfria alternativ. För frågor kring detta kontakta KFUM Ängsholmens kansli på kansliet@angsholmen.org eller 08-68450750.

   

  7. Sjöaktiviteter

  Flytväst är obligatorisk vid alla sjöaktiviteter och finns att låna på ön. Vid längre utfärder, både till lands och sjöss, utrustas varje grupp med första förbandsutrustning och följebåt finns alltid till hands. Badning sker gruppvis när det är lämpligt väder och det finns alltid minst två ledare med vid badning.

  8. Uppmärkning av egna saker

  Se till att du har märkt alla dina saker med namn. Det är onödigt att dyrbara kläder eller annat blir kvar på ön. Täna på att vi är flera hundra personer på Ängsholmen under sommaren och det är jättesvårt att veta vems saker som är vems. Skulle du glömma något finns det oftast ingen chans att få tillbaka det förrän till hösten då alla saker tas in till KFUM Central på Rosengatan 1. Info om detta lägger vi ut på hemsidan efter sommaren. Den 1:a november skänker vi iväg de kvarglömda kläder som ej blivit upphämtade.

  9. Fästingar

  Fästningar i Stockholms skärgård kan överföra TBE och borrelia. TBE kan ge upphov till hjärnhinneinflammation och en borreliainfektion kan ge många olika symptom. Borrelia går inte att vaccinera sig mot men en infektion hävs enkelt med antibiotika. TBE är däremot enkelt att vaccinera sig mot, och vi råder alla som ska besöka Ängsholmen att göra detta. Om du vill veta mera om TBE och borrelia, eller funderar på vaccination, så hör av dig till infektionskliniken eller vårdcentralen i din kommun.

  10. Transport till och från Boda Brygga

  Deltagaren och dennes familj ordnar själva transport till och från Boda Brygga vid lägerstart. Boda brygga ligger på Värmdö och adressen är Bodavägen.

  Vi rekommenderar er som kommer till Ängsholmen att åka kollektivt, detta för att spara på vår miljö. Hållplatsen som SL-bussarna stannar vid heter Boda Brygga.

  För de som åker bil till Boda finns en stor parkering i anslutning till bryggan, där går det att betala parkeringsavgiften per sms eller kort.

  11. Transport till och från Ängsholmen från Boda brygga

  En taxibåt hämtar deltagarna i Boda och skjutsar dem till Ängsholmen. Båttaxin bokas av KFUM Ängsholmens kansli och kostnaden för transporten ingår i lägeravgiften.

  Under våren kommer ett schema för sommarens transporter att publiceras här.

  Varje läger kommer vara uppdelat i två ”miniläger” vilket kommer göra att transporttiderna kommer skilja sig åt med ca 30 minuter.

  Period 2

  Typ av resa

  Datum

  Tid

  Kommentar

  Utresa (Boda-Ängsholmen) 22 juni Läger A 09.30

  Läger B  10.05

  Kom max 15 min före avresa.
  Hemresa (Ängsholmen-Boda brygga) 3 juli Läger A 12.10
  Läger B  11.50
  Kom max 15 min före avresa..

  Period 4

  Typ av resa Datum Tid Kommentar
  Utresa (Boda-Ängsholmen) 14 juli Läger A 08.00
  Läger B 08.20
  Kom max 15 min före avresa.
  Hemresa (Ängsholmen-Boda brygga) 25 juli Läger A 12.00
  Läger B  11.30
  Kom max 15 min före avresa.

  12. Ändra uppgifter (t.ex. specialkost)

  Logga gärna in på Mina Sidor i vår bokningstjänst och kontrollera att era uppgifter stämmer. Här kan ni själva uppdatera de uppgifter som vi efterfrågar. 

  13. Kontakt med de där hemma

  KFUM Ängsholmen vill att lägret ska vara en fristad från vardagens snabba informationsflöde, och vi vill också att de som deltar på lägret ska ges möjligheten att vara fullt närvarande. Därför har KFUM Ängsholmen valt att inte tillåta mobiltelefoner, surfplattor eller liknande under lägret. Vi hoppas därför att både deltagare och vårdnadshavare hjälper oss genom att se till så att dessa saker lämnas hemma. Eventuella medtagna mobiltelefoner kommer att samlas in vid lägerstart och sedan förvaras i ett låst skåp under hela lägerperioden. Under lägret kommer det att erbjudas telefontider då det ges möjlighet att ringa hem, och om det behövs ser ledarna självklart till att man får låna en telefon för att ringa hem även om det inte är telefontid just då.

  Som anhörig går det bra att ringa till lägret med angelägna ärenden, men vi ber att allmän kommunikation sker per brev eller i samband med deltagarnas telefontider. Vill deltagaren ta med telefonen för att använda som kamera så går det bra, så länge SIM-kortet lämnas hemma. Tänk dock på att värdesaker tas med på egen risk och att KFUM Ängsholmen inte har möjlighet att ersätta något som kommer bort, går sönder eller tappas i vattnet.

  Behöver du komma i kontakt med en deltagare under lägret finns följande kontaktvägar:

  Brev:

  Under perioden 11 juni -11 augusti:
  KFUM Ängsholmen
  Boda Brygga
  139 90 Värmdö

  Telefon:

  Lägerkontoret har ingen regelbunden bemanning.
  Meddelanden kan lämnas på telefonsvararen
  då ingen svarar. Vi lyssnar av telefonen regelbundet.
  Tfn 08/ 684 507 54

  14. Medskick

  Inget ätbart får tas med eller skickas ut till ön. 

  15. Kiosk 

  100 kr per vecka att handla för i lägerkiosken ingår i lägeravgiften.

  16. Uppmaning om isolering innan lägerstart

  Med anledning av coronapandemin uppmanar vi alla föräldrar att försöka hålla sina deltagare isolerade ett par dagar innan lägerstart.

  17. Upphämtning av deltagare med symptom

  Om barnet uppvisar symptom på lägret så kommer hen att behöva åka hem. En vårdnadshavare eller person utsedd av vårdnadshavare kan behöva komma och hämta barnet på Boda Brygga inom 3 timmar efter att vi har meddelat er detta.

  18. Coronaanpassning

  Vi följer folkhälsomyndhetens rekommendationer. Läs mer om hur vi har anpassat vår verksamhet här.

  19. Konfidentiellt formulär

  Lägerledningen är mycket angelägen om att få in ett konfidentiella formulär ifyllt så noggrant som
  möjligt. Detta gör vi för att bättre kunna ta hand om varje enskild deltagare och för att vi vid t.ex.
  fysisk eller psykisk ohälsa eller sociala svårigheter ska kunna ge det rätta bemötandet. Längst ner på denna sida kan du via länken generera ett konfidentiellt formulär per deltagare  som sedan skickas till din mail.

  20. Packlista

  Längst ner hittar du en packlista med vad vi rekommenderar att deltagaren ska ta med till lägret. Har du frågor eller saknar något på listan är du välkommen att ta kontakt med KFUM Ängsholmens kansli.

   

Våra sommarläger har lite olika innehåll. Tryck ovan för att se informationen om våra olika sommarläger.