Skip to content
Sök

Ordningsregler

KFUM Ängsholmen ordningsregler

Alla på KFUM Ängsholmens läger…

 • har rätt att känna sig trygga
 • har rätt att bli bemötta med hänsyn och respekt
 • har rätt att trivas och få nya kamrater
 • har rätt att ha en trevlig och rolig lägervistelse

På KFUM Ängsholmens läger ingriper vi…

 • då vi ser någon fara illa
 • mot våld, mobbning, diskriminering och kränkande handlingar
 • då ordningsregler bryts

Som deltagare på KFUM Ängsholmens läger skall du…

 • respektera alla andra deltagare på lägret
 • respektera ledarna och deras tillsägelser
 • vara rädd om de lokaler och material som vi har
 • ersätta skadegörelse som du orsakar medvetet
 • följa ordningsreglerna som sätts upp av lägerledningen

Hemskickning

Den deltagare som inte följer ordningsreglerna som gäller på KFUM Ängsholmens läger kan bli hemskickad under lägertiden. Detta kan gälla tex kränkande beteende mot annan deltagare eller ledare. Observera att det inte är tillåtet att ha med sig droger, alkohol, tobak, vapen (såsom kniv). Skulle något av dessa ting dyka upp kommer det att tas omhand av ledare och deltagaren kan med omedelbar verkan skickas hem.

Vid hemskickning av deltagare återbetalas ingen lägeravgift.

Hemskickning sker efter samtal med anhöriga.