Skip to content
Sök

Konfirmationsläger

Inför ankomst

Innehållsförteckning

 1. Bra att veta inför lägret
 2. Förträffar och återträffar
 3. Hyddindelning
 4. Nötter
 5. Hyddstädning
 6. Rökning och snusning
 7. Sjöaktiviteter
 8. Uppmärkning av egna saker
 9. Fästingar
 10. Transport till och från boda brygga
 11. Transport till och från ängsholmen från boda brygga
 12. Kyrkogång
 13. Ändra uppgifter (t.ex. specialkost)
 14. Dopgudstjänst
 15. Konfirmationsgudstjänst
 16. Fotografering
 17. Kontakt med de där hemma
 18. Medskick
 19. Uppmaning om isolering innan lägerstart
 20. Upphämnting av deltagare med symptom
 21. Coronaanpassning
 22. Konfidentiellt formulär
 23. Packlista

1. Bra att veta inför lägret

Som lägerdeltagare för allra första gången kan det vara lite nervöst att åka hemifrån, för att inte tala om hur nervöst det är för föräldrarna. Kanske vet du inte alls hur det ser ut på Ängsholmen eller så känner du inte någon sen innan. Men både du och dina föräldrar kan vara lugna med att vi har mer än 90 års erfarenhet av att bedriva läger och att våra duktiga ledare kommer ta väl hand om dig.

2. Förträffar och återträffar

Under våren kommer två förträffar att arrangeras. Nedan följer information om respektive förträff

Förträff 1 (2021)

Förträff 1 kommer ha en mer informativ karaktär och därför är även föräldrarna välkomna. Förträffen kommer vara digital och delas upp på två tillfällen. Deltagarna och deras/närstående meddelar i formuläret nedan vilket tillfälle de önskar delta på: 

Länk till anmälan

Tillfälle 1-  7 April, 18.00

Tillfälle 2- 8 April, 18.00

 

Förträff 2 (2021)

På förträff 2 börjar själva konfirmationsundervisningen och vi kommer alla att mötas på utsedd plats utomhus. Till denna träff får föräldrarna stanna hemma. 

Datumet för förträff 2 är:

7 Juli, 15.00-18.00

Platsen för förträff 2 är:

Gärdet, Stockholm.

Mer detaljer kring förträffen skickas ut ca 1 vecka innan ovan datum.

Länk till anmälan

Återträff (2021)

Under hösten kommer även en återträff för konfirmanderna att arrangeras.

Datum för återträffen är:

Datumet för återträffen är inte bestämt än men kommer publiceras här inom kort.

3. Hyddindelning

Vill deltagaren önska hyddkamrater sker detta endast på det konfidentiella formuläret. Lägerledningen försöker tillgodose deltagarnas önskemål om hyddkamrater så gott de kan, så att alla får bo med minst en person som de har önskat. Har en stor grupp önskat att bo tillsammans, kan vi inte garantera att alla hamnar i samma hydda. 

Deltagarna behöver inte önska hyddkamrater. Det är vanligt att deltagare åker till oss utan att känna någon sedan tidigare och vi har alltid detta i åtanke då vi delar in i hyddorna.

4. Nötter

Vi har på grund av allergier, totalt förbud mot nötter på ön.

5. Hyddstädning

På Ängsholmen hjälper vi varandra. Varje dag hjälps alla, deltagare och ledare, åt att snygga upp i och utanför hyddorna. En grupp – mässen – sköter om diskning och, dukning efter ett rullande schema. Ibland har vi ett ”knööslag”, som har till uppgift att utföra vissa lättare praktiska arbeten, t.ex. att plocka upp skräp från marken och därigenom vårda naturen där vi alla vistas under lägret. Detta sker även då vi har Ö-röjning: en eller flera gånger per läger hjälps alla ledare och deltagare åt att snygga till ön.

6. Rökning och snusning

Rökning och snusning är förbjudet på ön för deltagare, detta gäller även e-cigaretter och eventuella nikotinfria alternativ. För frågor kring detta kontakta KFUM Ängsholmens kansli på kansliet@angsholmen.org eller 08-68450750.

7. Sjöaktiviteter

Flytväst är obligatorisk vid alla sjöaktiviteter och finns att låna på ön. Vid längre utfärder, både till lands och sjöss, utrustas varje grupp med första förbandsutrustning och följebåt finns alltid till hands. Badning sker gruppvis när det är lämpligt väder och det finns alltid minst två ledare med vid badning.

8. Uppmärkning av egna saker

Se till att du har namn på alla dina saker. Det är onödigt att dyrbara kläder blir kvar på ön. Täna på att vi är flera hundra personer på Ängsholmen under sommaren och det är jättesvårt att veta vems saker som är vems. Skulle du glömma något finns det oftast ingen chans att få tillbaka det förrän till hösten då alla saker tas in till KFUM Central på Rosengatan 1. Info om detta lägger vi ut på hemsidan efter sommaren. Den 1:a november skänker vi iväg de kvarglömda kläder som ej blivit upphämtade.

9. Fästingar

Fästningar i Stockholms skärgård kan överföra TBE och Borrelia. TBE kan ge upphov till hjärnhinneinflammation, TBE går lätta att vaccinera sig mot. Borreliainfektion kan ge mängder av symtom men infektionen hävs lätt med antibiotika. Borrelia går det dock inte att vaccinera sig mot. Om du vill veta mera om TBE och Borrelia, eller funderar på vaccination, så hör av dig till infektionskliniken eller vårdcentralen i din kommun.

10. Transport till och från Boda Brygga

Deltagaren och dennes familj ordnar själva transport till och från Boda Brygga vid lägerstart. Boda brygga ligger på Värmdö och adressen är Bodavägen, Värmdö.

Vi rekommenderar samtliga som kommer till Ängsholmen att åka kollektivt, detta för att spara på vår miljö. Hållplatsen som SL bussarna stannar vid heter Boda Brygga.

Just nu har SL inte publicerat sommartiderna för sin busstrafik. När dessa är publicerade så kommer vi lägga upp förslag på restider till Boda brygga här.

För de som åker bil till Boda finns en stor parkering i anslutning till bryggan, där går det att betala parkeringsavgiften per sms eller kort.

11. Transport till och från Ängsholmen från Boda brygga (2021)

En båttaxi transporterar ut deltagarna ut till Ängsholmen från boda brygga. Båttaxin bokas av KFUM Ängsholmens kansli.

Under våren kommer ett transportschema att arbetas fram och publiceras här.

Typ av resa

Datum

Tid

Kommentar

Utresa (Boda-Ängsholmen) 28 Juli Läger A: 08.00

Läger B: 08.20

kom max 15 min före avgång.
Hemresa (Ängsholmen-Boda brygga) 15 augusti Läger A: 12.00

Läger B: 11.30

Kom max 15 min före ankomst

12. Kyrkogång

Som en del i konfirmationsundervisningen ska konfirmanden gå i kyrkan fem gånger innan lägret börjar. Besöken och tankarna kring gudstjänsterna antecknas av konfirmanden på det sätt som hen själv väljer. Ett tips är att passa på att besöka kyrkan i samband med jul då konfirmanden kan delta i bl.a. advents- och luciafiranden.

13. Ändra uppgifter (t.ex. Specialkost)

Logga gärna in på Mina Sidor i vår bokningstjänst och kontrollera att era uppgifter stämmer. Gör de inte detta så vill vi att uppgifterna ändras.

14. Dopgudstjänst (2021)

Den 7/8 kommer de konfirmander som ej är döpta sedan tidigare att döpas utomhus på Ängsholmen. Gudstjänsten kommer att både livesändas och spelas in, så att era familjer och vänner kan vara närvarande, men ändå på distans. Tyvärr kommer det inte vara möjligt för anhöriga att delta på plats vid dopet. De konfirmander som ska döpas kommer att prata igenom vad det innebär och hur det kommer att gå till tillsammans med vårdnadshavare och lägerprästen i god tid innan dopet.

Om något speciellt behöver beaktas vid livesändningarna av integritetsskäl, vänligen kontakta vår föreningskonsulent Viktor via mail på: viktor@angsholmen.org

15. Konfirmationsgudstjänst (2021)

Den 14 augusti* kommer två konfirmationsgudstjänster att hållas utomhus på Ängsholmen. 

*Vi förbehåller oss att kunna ändra datumet beroende på väder och vind.

Konfirmationsgudstjästerna kommer att både livesändas och spelas in, så att era familjer och vänner kan vara närvarande, men ändå på distans. Alltså kommer det tyvärr  inte vara möjligt för anhöriga att delta på plats.

Länk till livesändningen kommer mailas ut till deltagarnas vårdnadshavare.

Konfirmationsgudstjänst för grupp A – 14.00

Konfirmationsgudstjänst för grupp B – 16.00

Om något speciellt behöver beaktas vid livesändningarna av integritetsskäl, vänligen kontakta vår föreningskonsulent Viktor via mail på: viktor@angsholmen.org

 

 

16. Fotografering 

En bild på respektive lägergrupp kommer att tas ute på Ängsholmen i mitten på lägret. Ett exemplar av denna bild ingår i lägeravgiften och skickas hem till er efter lägret per post. Fler exemplar går att beställa direkt från fotografen om ni önskar.

17. Kontakt med de där hemma

KFUM Ängsholmen vill att lägret ska vara en fristad från vardagens snabba informationsflöde, och vi vill också att ni som deltar på lägret ska ges möjligheten att vara fullt närvarande. Därför har KFUM Ängsholmen valt att inte tillåta mobiltelefoner, surfplattor eller liknande under lägret. Vi hoppas därför att både deltagare och vårdnadshavare hjälper oss genom att se till så att dessa saker lämnas hemma. Eventuella medtagna mobiltelefoner kommer att samlas in vid lägerstart och sedan förvaras i ett låst skåp under hela lägerperioden. Under lägret kommer det att erbjudas telefontider då det ges möjlighet att ringa hem, och om det behövs ser ledarna självklart till att man får låna en telefon för att ringa hem även om det inte är telefontid just då.

Som anhörig går det bra att ringa till lägret med angelägna ärenden, men vi ber att allmän kommunikation sker per brev eller i samband med deltagarnas telefontider. Vill deltagaren ta med telefonen för att använda som kamera så går det bra, så länge SIM-kortet lämnas hemma. Tänk dock på att värdesaker tas med på egen risk och att KFUM Ängsholmen inte har möjlighet att ersätta något som kommer bort eller tappas i vattnet.

Behöver du komma i kontakt med en deltagare under lägret finns följande kontaktvägar:

BREV:

Under perioden 11 juni -11 augusti:
KFUM Ängsholmen
Boda Brygga
139 90 Värmdö

TELEFON:

Lägerkontoret har ingen regelbunden bemanning.
Meddelanden kan lämnas på telefonsvararen
då ingen svarar. Vi lyssnar av telefonen regelbundet.
Tfn 08/ 684 507 54

18. Medskick

Inget ätbart får tas med eller skickas ut till ön. Vänligen respektera detta. 100 kr per vecka att handla för i lägerkiosken ingår i lägeravgiften.

19. Uppmaning om isolering innan lägerstart

Med anledning av coronapandemin uppmanar vi alla föräldrar att försöka hålla sina deltagare isolerade ett par dagar innan lägerstart.

20. Upphämtning av deltagare med symptom

Om barnet uppvisar symptom på lägret så kommer hen att behöva åka hem. En vårdnadshavare eller person utsedd av vårdnadshavare kan behöva komma och hämta barnet på Boda Brygga inom 3 timmar efter att vi har meddelat er detta.

21. Coronaanpassning

Vi följer folkhälsomyndhetens rekommendationer. Läs mer om hur vi har anpassat vår verksamhet här.

22. Konfidentiellt formulär

För konfaläger 2022 och 2023 behöver detta ännu inte fyllas i.

Lägerledningen är mycket angelägen om att få in ett konfidentiella formulär ifyllt så noggrant som
möjligt. Detta gör vi för att bättre kunna ta hand om varje enskild deltagare och för att vi vid t.ex.
fysisk eller psykisk ohälsa eller sociala svårigheter ska kunna ge det rätta bemötande. Längst ner på denna sida kan du via länken generera ett konfidentiellt formulär per deltagare  som sedan skickas till din mail.

23. Packlista

Längst ner hittar du en packlista med vad vi rekommenderar att deltagaren ska ta med till lägret. Har du frågor eller saknar något på listan är du välkommen att ta kontakt med KFUM Ängsholmens kansli.