Skip to content
Sök

Sommarläger

Inför ankomst

  Innehållsförteckning

  1. Bra att veta inför lägret
  2. Konfidentiella formulär
  3. Besöksdag
  4. Hyddindelning
  5. Nötter
  6. Hyddstädning
  7. Rökning och snusning
  8. Sjöaktiviteter
  9. Märkning av personliga ägodelar
  10. Fästingar
  11. Transport till och från Boda brygga
  12. Transport till och från Ängsholmen, från Boda brygga
  13. Ändra/uppdatera uppgifter
  14. Kontakt med dem där hemma
  15. Medskick hemifrån
  16. Kiosk
  17. Packlista

  1. Bra att veta inför lägret

  Som lägerdeltagare för allra första gången kan det vara lite nervöst att åka hemifrån, för att inte tala om hur nervöst det är för föräldrarna. Kanske vet du inte alls hur det ser ut på Ängsholmen eller så känner du inte någon sen innan. Men både du och dina föräldrar kan vara lugna. Vi har 100 års erfarenhet av att bedriva läger och våra duktiga ledare kommer ta väl hand om dig.

  2. Konfidentiella formulär

  Inför varje läger måste det finnas ett fullständigt ifyllt konfidentiellt formulär för varje enskild deltagare. Detta är nödvändigt för att kunna bemöta alla deltagare på bästa sätt och hantera eventuella situationer som uppstår (inte minst akuta sådana). Formulären ska vara oss tillhanda, dvs ifyllda och signerade, senast två veckor innan lägerstart.

  Information om hur du skapar ett nytt konfidentiellt formulär hittar du här, eller via länken längre ner på denna sida.

  Observera att det konfidentiella formuläret ska fyllas i av deltagarens vårdnadshavare. 

  3. Besöksdag

  Under våren arrangeras en besöksdag. Då är deltagare och föräldrar välkomna ut till Ängsholmen för att titta närmare på ön och kanske träffa andra som ska delta i samma läger som du!

  Besöksdag inför sommaren 2023 kommer arrangeras söndagen den 21 maj. Anmälan är stängd. 

  4. Hyddindelning

  Under lägren bor alla deltagare i så kallade hyddor. Varje hydda rymmer ungefär 10 personer. I varje hydda finns 5 våningsängar, en låda till varje deltagare och ett bord så att man kan umgås med sina kompisar i hyddan. Varje deltagare tar själva med sig lakan för att bädda sin säng med.

  Särskilda önskemål gällande hyddindelning (t.ex. att bo med en särskild kompis) anges i det konfidentiellt formuläret. Lägerchefen försöker tillgodose allas önskemål och strävar efter att alla får bo med minst en person som de har önskat. Har en stor grupp önskat att bo tillsammans kan vi inte garantera att alla hamnar i samma hydda.

  OBS: Deltagarna behöver inte önska hyddkamrater. Det är vanligt att deltagare åker till oss utan att känna någon sedan tidigare och vi har alltid detta i åtanke när vi gör hyddindelningen.

  5. Nötter

  På grund av allergi råder det totalt förbud mot nötter på Ängsholmen.

  6. Hyddstädning

  På Ängsholmen hjälper vi varandra. Varje dag hjälps alla, både deltagare och ledare, åt att snygga upp i och utanför hyddorna. En grupp – mässen – sköter diskning och dukning enligt rullande schema. Ibland har vi ett ”knööslag” som har till uppgift att utföra vissa lättare praktiska arbeten, t.ex. att plocka skräp och på andra sätt ta hand om naturen i vilken vi alla vistas under lägret. Samma sak sker även under Ö-röjning då alla ledare och deltagare hjälps åt att snygga till ön lite extra. 

  7. Rökning och snusning

  Rökning och snusning är strikt förbjudet på ön för samtliga deltagare. Förbudet gäller även e-cigaretter och eventuella nikotinfria alternativ. För frågor kring detta kontakta kansliet på kansliet@angsholmen.org eller 08-684 507 50.

  8. Sjöaktiviteter

  Flytväst är obligatorisk vid alla sjöaktiviteter och finns att låna på ön. Vid längre utfärder, både till lands och sjöss, utrustas varje grupp med första hjälpen-utrustning. En följebåt finns också alltid till hands. Badning sker gruppvis och det finns alltid minst två ledare närvarande vid bad.

  9. Märkning av personliga ägodelar

  Se till att du har märkt alla dina personliga saker med namn. Tänk på att vi är flera hundra personer som vistas på Ängsholmen varje sommar och det är jättesvårt att veta vems saker som är vems.

  Skulle du trots allt glömma något finns det oftast ingen chans att få tillbaka det förrän till hösten då alla kvarglömda saker fraktas in till KFUM Central på Rosengatan 1, vid Sveavägen. Information om hur och när sakerna kan hämtas publiceras på hemsidan efter sommaren. Efter årsskiftet skänker vi de kvarglömda saker som ej blivit upphämtade till välgörande ändamål. 

  10. Fästingar

  Fästingar i Stockholms skärgård kan överföra TBE och Borrelia. TBE kan ge upphov till hjärnhinneinflammation men går lätt att vaccinera sig mot. Vi rekommenderar alla som ska vistas på Ängsholmen att vaccinera i förväg.

  Borreliainfektion kan ge mängder av symtom men infektionen hävs lätt med antibiotika. Borrelia går det dock inte att vaccinera sig mot. Om du vill veta mera om TBE och Borrelia kan du höra av dig till infektionskliniken eller vårdcentralen i din kommun.

  11. Transport till och från Boda Brygga

  Alla deltagare ansvarar själva för att ordna transport till och från Boda Brygga vid lägerstart och slut. Boda brygga ligger på Värmdö och adressen är Bodavägen, Värmdö.

  Vi rekommenderar samtliga som kommer till Ängsholmen att åka kollektivt. Vi vill värna om vår natur och vill att vår lägerverksamhet är så miljövänlig som möjligt.

  Hållplatsen som SL bussarna stannar vid heter Boda Brygga. Hitta din resa här: https://sl.se/

  För de som trots allt åker bil till Boda brygga finns en parkering i anslutning till bryggan, där går det att betala parkeringsavgiften via sms eller kort.

  12. Transport till och från Ängsholmen, från Boda brygga

  En taxibåt hämtar deltagarna i Boda och skjutsar dem till Ängsholmen. Båttaxin bokas av KFUM Ängsholmens kansli och kostnaden för transporten ingår i lägeravgiften.

  Nedan kommer vi när det börjar närma sig att publicera transporttiderna för resan från Boda brygga till Ängsholmen.

  Period 1

  Resa

  Datum

  Tid (i Boda Brygga)

  Matchande buss

  Utresa

  Boda brygga – Ängsholmen

  Hemresa

  Ängsholmen – Boda brygga

  Period 3

  Resa

  Datum

  Tid

   Matchande buss

  Utresa

  Boda brygga – Ängsholmen

  Hemresa

  Ängsholmen – Boda brygga

  Period 5

  Resa

  Datum

  Tid

   Matchande buss

  Utresa

  Boda brygga – Ängsholmen

  Hemresa

  Ängsholmen – Boda brygga

  ¨

  13. Ändra uppgifter

  Logga gärna in på Mina Sidor i vår bokningstjänst och kontrollera att era uppgifter stämmer (t.ex. behov av specialkost).

  14. Kontakt med dem där hemma

  KFUM Ängsholmen vill att lägret ska vara en fristad från vardagens snabba informationsflöde och att de som deltar på lägret ska ges möjligheten att vara fullt närvarande. Av denna anledning är det inte tillåtet att använda mobiler, surfplattor eller andra digitala enheter. Vi hoppas att både deltagare och vårdnadshavare respekterar detta och lämnar tekniken hemma.

  Om deltagaren behöver sin mobil vid hämtning och lämning är det möjligt att ta med den. Alla medtagna mobiler ska lämnas in vid lägerstart och kommer förvaras i ett låst skåp under hela lägervistelsen.

  Under lägret kommer det erbjudas telefontider då det är möjligt att ringa hem. Om det uppstår behov är det självklart möjligt att låna en telefon för att ringa hem även utanför telefontider.

  Som anhörig går det bra att ringa till lägerledningen med brådskande ärenden. Allmän kommunikation hänvisas dock till telefontiderna eller gamla hederliga brev.

  Behöver du komma i kontakt med en deltagare under lägret finns följande kontaktvägar:

  Under perioden 15 juni – 16 augusti kan brev skickas till:
  KFUM Ängsholmen
  Boda Brygga
  139 90 Värmdö

  Telefon: 08 – 684 507 54
  Lägerkontoret har ingen regelbunden bemanning.
  Om ingen svarar kan meddelanden lämnas på telefonsvararen. Vi lyssnar av telefonsvararen regelbundet.

  15. Medskick hemifrån

  Inget ätbart får tas med eller skickas ut till ön. 

  16. Kiosk 

  Under särskilda tillfällen går det att handla godis i lägerkiosken. Detta ingår i lägeravgiften, inga fickpengar behöver skickas med. 

  17. Packlista

  Nedan finner ni ett förslag på packlista.

   

  Innehållsförteckning

  1. Bra att veta inför lägret
  2. Konfidentiella formulär
  3. Besöksdag
  4. Hyddindelning
  5. Nötter
  6. Hyddstädning
  7. Rökning och snusning
  8. Sjöaktiviteter
  9. Märkning av personliga ägodelar
  10. Fästingar
  11. Transport till och från Boda brygga
  12. Transport till och från Ängsholmen från Boda brygga
  13. Ändra/uppdatera uppgifter
  14. Kontakt med dem där hemma
  15. Medskick hemifrån
  16. Kiosk
  17. Packlista

  1. Bra att veta inför lägret

  Som lägerdeltagare för allra första gången kan det vara lite nervöst att åka hemifrån, för att inte tala om hur nervöst det är för föräldrarna. Kanske vet du inte alls hur det ser ut på Ängsholmen eller så känner du inte någon sen innan. Men både du och dina föräldrar kan vara lugna. Vi har 100 års erfarenhet av att bedriva läger och våra duktiga ledare kommer ta väl hand om dig.

  2. Konfidentiellt formulär

  Inför varje läger måste det finnas ett fullständigt ifyllt konfidentiellt formulär för varje enskild deltagare. Detta är nödvändigt för att kunna bemöta alla deltagare på bästa sätt och hantera eventuella situationer som uppstår (inte minst akuta sådana). Formulären ska vara oss tillhanda, dvs ifyllda och signerade, senast två veckor innan lägerstart.

  Information om hur du skapar ett nytt konfidentiellt formulär hittar du här, eller via länken längre ner på denna sida.

  Observera att det konfidentiella formuläret ska fyllas i av deltagarens vårdnadshavare. 

  3. Besöksdag

  Under våren arrangeras en besöksdag. Då är deltagare och föräldrar välkomna ut till Ängsholmen för att titta närmare på ön och kanske träffa andra som ska delta i samma läger som du!

  Info om besöksdag inför sommaren 2024 kommer inom kort. 

  4. Hyddindelning

  Under lägren bor alla deltagare i så kallade hyddor som rymmer ungefär 10 personer. I varje hydda finns 5 våningsängar, en låda till varje deltagare och ett bord så att man kan umgås med sina kompisar i hyddan. Varje deltagare tar själva med sig lakan för att bädda sin säng med.

  Särskilda önskemål gällande hyddindelning (t.ex. att bo med en särskild kompis) anges i det konfidentiellt formuläret. Lägerchefen försöker tillgodose allas önskemål och strävar efter att alla får bo med minst en person som de har önskat. Har en stor grupp önskat att bo tillsammans kan vi inte garantera att alla hamnar i samma hydda.

  OBS: Deltagarna behöver inte önska hyddkamrater. Det är vanligt att deltagare åker till oss utan att känna någon sedan tidigare och vi har alltid detta i åtanke när vi gör hyddindelningen.

  5. Nötter

  På grund av allergi råder det totalt förbud mot nötter på Ängsholmen.

  6. Hyddstädning

  På Ängsholmen hjälper vi varandra. Varje dag hjälps alla, både deltagare och ledare, åt att snygga upp i och utanför hyddorna. En grupp – mässen – sköter diskning och dukning enligt rullande schema. Ibland har vi ett ”knööslag” som har till uppgift att utföra vissa lättare praktiska arbeten, t.ex. att plocka skräp och på andra sätt ta hand om naturen i vilken vi alla vistas under lägret. Samma sak sker även under Ö-röjning då alla ledare och deltagare hjälps åt att snygga till ön lite extra. 

  7. Rökning och snusning

  Rökning och snusning är strikt förbjudet på ön för samtliga deltagare. Förbudet gäller även e-cigaretter och eventuella nikotinfria alternativ. För frågor kring detta kontakta kansliet på kansliet@angsholmen.org eller 08-684 507 50.

  8. Sjöaktiviteter

  Flytväst är obligatorisk vid alla sjöaktiviteter och finns att låna på ön. Vid längre utfärder, både till lands och sjöss, utrustas varje grupp med första hjälpen-utrustning. En följebåt finns också alltid till hands. Badning sker gruppvis och det finns alltid minst två ledare närvarande vid bad.

  9. Uppmärkning av personliga ägodelar

  Se till att du har märkt alla dina personliga saker med namn. Tänk på att vi är flera hundra personer som vistas på Ängsholmen varje sommar och det är jättesvårt att veta vems saker som är vems.

  Skulle du trots allt glömma något finns det oftast ingen chans att få tillbaka det förrän till hösten då alla kvarglömda saker fraktas in till KFUM Central på Rosengatan 1, vid Sveavägen. Information om hur och när sakerna kan hämtas publiceras på hemsidan efter sommaren. Efter årsskiftet skänker vi de kvarglömda saker som ej blivit upphämtade till välgörande ändamål. 

  10. Fästingar

  Fästingar i Stockholms skärgård kan överföra TBE och Borrelia. TBE kan ge upphov till hjärnhinneinflammation men går lätt att vaccinera sig mot. Borreliainfektion kan ge mängder av symtom men infektionen hävs lätt med antibiotika. Borrelia går det dock inte att vaccinera sig mot. Om du vill veta mera om TBE och Borrelia kan du höra av dig till infektionskliniken eller vårdcentralen i din kommun.

  11. Transport till och från Boda Brygga

  Alla deltagare ansvarar själva för att ordna transport till och från Boda Brygga vid lägerstart och slut. Boda brygga ligger på Värmdö och adressen är Bodavägen, Värmdö.

  Vi rekommenderar samtliga som kommer till Ängsholmen att åka kollektivt. Vi vill värna om vår natur och vill att vår lägerverksamhet är så miljövänlig som möjligt.

  Hållplatsen som SL bussarna stannar vid heter Boda Brygga. Hitta din resa här: https://sl.se/

  För de som trots allt åker bil till Boda brygga finns en parkering i anslutning till bryggan, där går det att betala parkeringsavgiften via sms eller kort.

  12. Transport till och från Ängsholmen, från Boda brygga

  En taxibåt hämtar deltagarna i Boda och skjutsar dem till Ängsholmen. Båttaxin bokas av KFUM Ängsholmens kansli och kostnaden för transporten ingår i lägeravgiften.

  Nedan kommer vi publicera transporttiderna för resan från Boda brygga till Ängsholmen.

  Varje läger kommer vara uppdelat i två ”miniläger” vilket kommer göra att transporttiderna kommer skilja sig åt med ca 30 minuter.

  Period 2

  Resa

  Datum

  Tid

  Matchande buss

  Utresa

  Boda brygga – Ängsholmen

  Hemresa

  Ängsholmen – Boda brygga

  Period 4

  Resa

  Datum

  Tid

   Matchande buss

  Utresa

  Boda brygga – Ängsholmen

  Hemresa

  Ängsholmen – Boda brygga

  13. Ändra uppgifter 

  Logga gärna in på Mina Sidor i vår bokningstjänst och kontrollera att era uppgifter stämmer (t.ex. behov av specialkost).

  14. Kontakt med dom där hemma

  KFUM Ängsholmen vill att lägret ska vara en fristad från vardagens snabba informationsflöde och att de som deltar på lägret ska ges möjligheten att vara fullt närvarande. Av denna anledning är det inte tillåtet att använda mobiler, surfplattor eller andra digitala enheter. Vi hoppas att både deltagare och vårdnadshavare respekterar detta och lämnar tekniken hemma.

  Om deltagaren behöver sin mobil vid hämtning och lämning är det möjligt att ta med den. Alla medtagna mobiler ska lämnas in vid lägerstart och kommer förvaras i ett låst skåp under hela lägervistelsen.

  Under lägret kommer det erbjudas telefontider då det är möjligt att ringa hem. Om det uppstår behov är det självklart möjligt att låna en telefon för att ringa hem även utanför telefontider.

  Som anhörig går det bra att ringa till lägerledningen med brådskande ärenden. Allmän kommunikation hänvisas dock till telefontiderna eller gamla hederliga brev.

  Behöver du komma i kontakt med en deltagare under lägret finns följande kontaktvägar:

  Under perioden 15 juni – 16 augusti kan brev skickas till:
  KFUM Ängsholmen
  Boda Brygga
  139 90 Värmdö

  Telefon: 08 – 684 507 54
  Lägerkontoret har ingen regelbunden bemanning.
  Om ingen svarar kan meddelanden lämnas på telefonsvararen. Vi lyssnar av telefonsvararen regelbundet.

  15. Medskick hemifrån

  Inget ätbart får tas med eller skickas ut till ön. 

  16. Kiosk 

  Under särskilda tillfällen går det att handla godis i lägerkiosken. Detta ingår i lägeravgiften, inga fickpengar behöver skickas med. 

  17. Packlista

  Här nedan finner ni förslag på packlista.

   

Våra sommarläger har lite olika innehåll. Tryck ovan för att se informationen om våra olika sommarläger.