Skip to content
Sök

Sköna dar

Syfte

KFUM Ängsholmen bedriver verksamheten Sköna Dar i syfte att ge fler barn och unga möjligheten att upptäcka glädjen i att åka på läger och vara i skärgården. Genom Sköna Dar blir deltagarna del av en gemenskap och ett sammanhang, något som är viktigt för alla människor – inte minst unga. Lägret är en mötesplats där deltagarna kan umgås, ha roligt och utvecklas tillsammans med andra. Vår ambition är att de möten som sker på Sköna Dar kan leda till nya vänskapsband som överskrider gränser mellan människor.

KFUM Ängsholmen och Sköna Dar är en del av de världsomspännande ungdomsrörelserna YWCA och YMCA. Gemensamt för alla KFUM-verksamheter är en helhetssyn på människan som vi kallar för BODY-MIND-SPIRIT och som innebär att vi tror att alla människor har behov av fysisk aktivitet, ny kunskap och tid för existentiella frågor och reflektion. Detta gör vi verklighet av i Sköna Dar, som syftar till att ge unga människor möjlighet till en meningsfull fritidssysselsättning under skolloven.

Lägret tar emot 30-50 personer om dagen och pågår under ett antal sommarveckor samt påsk- och höstlov. Dessutom anordnar vi helgläger med simskola för familjer som är nya i Sverige under vår och höst. Genom samarbeten med stadsdelar, kommuner, föreningar och andra organisationer arbetar vi uppsökande för att hitta barn och unga i stort behov av lägret, vi försöker fylla en plats där vi ser att verksamhet av vårt slag saknas.

I lägerverksamheten får alla chansen att sudda bort förutfattade meningar om andra och lära sig nya saker om sig själv. Genom att förenas på en ny plats skapas förutsättningar för att utforska sina egna värderingar vilket vi tror skapar ökad tolerans och förståelse. Vi har sett att detta är en effektiv och givande metod att skapa integration genom interaktion då vi möts vid en aktivitet ingen av dem provat tidigare.

Sköna Dar syftar till att ge unga människor ett forum och en väg in i nya intressen samt en introduktion till föreningslivet. I föreningslivet finns möjlighet att påverka sin egen vardag och framtid, tillgång till utbildning och utveckling och en skolning i ansvar och initiativtagande. Vi vill, genom vår verksamhet, bidra till att ge unga människor en stärkt självkänsla och en ökad kunskap om friluftsliv och vad skärgården har att erbjuda.