<<< Tillbaka till Ledarsidan
Sommarläger

Sommarläger

Sköna Dar

Sköna Dar

Lägerskola

Lägerskola

Knatteläger

Knatteläger

Lägerchef

Lägerchef

Fastighetsarbetare

Fastighetsarbetare

Treehouse

Treehouse

Lägerchef

Har du frågor om positionen som lägerchef, arbetsbeskrivningen är du välkommen att kontakta kansliet via kansliet@angsholmen.org.

Ansökan är öppen till den 8 januari, du ansöker genom att fylla i ansökningsformuläret här nedanför. Observera att svar kan dröja fram till att föregående års verksamhet har utvärderats, vilket sker under slutet av verksamhetsåret.

Ansökan lägerchef

Lägerchef är ett ideellt uppdrag, precis som alla andra ledarpositioner i KFUM Ängsholmen och du arvoderas enligt det som beslutas på föreningens årsmöte. Som lägerchef är det obligatoriskt att delta på utbildningshelgen som infaller årligen i maj.

Som lägerchef är du ansvarig för planering, rekrytering av ledare och genomförande av perioden. I genomförandet ingår även uppstart för alla ledare inför perioden. Du är också ansvarig för att incidenter och kriser under lägret hanteras på rätt sätt och förmedlas vidare till rätt person, tex kansli eller styrelse. För stöd i uppdraget bör du rekrytera en programchef som bistår i planering, ledarrekrytering och genomförande av perioden. Du har också stöd av KFUM Ängsholmens styrelse och kansli och förbereds bl.a. genom möten tillsammans med de andra lägercheferna och programcheferna under våren.

I uppdraget som Lägerchef på Ängsholmens sommarperioder ingår följande:

 • Rekrytering av nödvändig ledarstab, inklusive köksansvarig och kökspersonal
 • Ansvar för att ledarstaben är utbildad, informerad och förberedd på sitt uppdrag
 • Planering och schemaläggning av lägerperioden
 • Att motivera och hjälpa ledarstaben att genomföra sitt uppdrag på ett bra sätt
 • Att följa upp och stämma av lägerbudget
 • Sammanställning av ledarnärvaro för utbetalning av ersättning
 • Att delta i planering och förberedelser av utbildningar för ledare samt delta vid utbildningstillfällen
 • Planering och genomförande av periodens uppstartsdagar
 • Ansvar för att ledare känner till och arbete med  efterlevnad av policys, krisplaner och säkerhetsrutiner
 • Att hantera kommunikation med vårdnadshavare/lärare/myndigheter/grannar m.fl. (här är kansliet stöd)
 • Att hantera, följa upp och förmedla vidare eventuella krissituationer och incidenter under perioden
 • Kontakt med kansli och styrelse innan, under och efter lägret

I uppdraget som Lägerchef på Sköna Dar ingår följande:

 • Rekrytering av nödvändig ledarstab, inklusive matansvarig
 • Ansvar för att ledarstaben är utbildad, informerad och förberedd på sitt uppdrag
 • Planering och schemaläggning av lägerperioden
 • Att motivera och hjälpa ledarstaben att genomföra sitt uppdrag på ett bra sätt
 • Att följa upp och stämma av lägerbudget
 • Sammanställning av ledarnärvaro för utbetalning av ersättning
 • Att delta i planering och förberedelser av utbildningar för ledare samt delta vid utbildningstillfällen
 • Planering och genomförande av periodens uppstartsdagar
 • Ansvar för att ledare känner till och arbete med  efterlevnad av policys, krisplaner och säkerhetsrutiner
 • Att hantera kommunikation med vårdnadshavare/lärare/myndigheter/grannar m.fl. (här är kansliet stöd)
 • Kontaktperson för besökande ledare under perioden
 • Att hantera, följa upp och förmedla vidare eventuella krissituationer och incidenter under perioden
 • Kontakt med kansli och styrelse innan, under och efter lägret

I uppdraget som Lägerchef på Lägerkola på Ängsholmen ingår följande:

 • Rekrytering av nödvändig ledarstab, inklusive köksansvarig och kökspersonal
 • Ansvar för att ledarstaben är utbildad, informerad och förberedd på sitt uppdrag
 • Planering och schemaläggning av lägerperioden
 • Att motivera och hjälpa ledarstaben att genomföra sitt uppdrag på ett bra sätt
 • Att följa upp och stämma av lägerbudget
 • Sammanställning av ledarnärvaro för utbetalning av ersättning
 • Att delta i planering och förberedelser av utbildningar för ledare samt delta vid utbildningstillfällen
 • Planering och genomförande av periodens uppstartsdagar
 • Ansvar för att ledare känner till och arbete med  efterlevnad av policys, krisplaner och säkerhetsrutiner
 • Att hantera kommunikation med vårdnadshavare/lärare/myndigheter/grannar m.fl. (här är kansliet stöd)
 • Kontaktperson för besökande ledare under perioden
 • Att hantera, följa upp och förmedla vidare eventuella krissituationer och incidenter under perioden
 • Kontakt med kansli och styrelse innan, under och efter lägret

Det är önskvärt att du som söker:

 • Är minst 20 år gammal
 • Har dokumenterad ledarskapsutbildning
 • Har goda pedagogiska och retoriska kunskaper
 • Har erfarenhet av att jobba med barn och ungdomar
 • Är bekväm med att hålla kontakt med vårdnadshavare, leverantörer, myndigheter och liknande
 • Har erfarenhet och kunskap om KFUM Ängsholmen och lägerverksamheten

KFUM Ängsholmen ställer krav på att alla som har ledaruppdrag i föreningen visar upp ett begränsat registerutdrag från polisen innan uppdraget påbörjas. Handläggningstiden kan ibland vara ganska lång, så begär gärna ut ett utdrag redan när du skickar in din ledaransökan. Utdraget ska visas upp för kansliet innan lägerperioden börjar.

Registerutdrag