Skip to content
Sök

AVBOKNING

Avbokning och avbokningsregler

AVBOKNINGSREGLER

  • Vid avbokning mer än 4 veckor innan lägerstart* återbetalas deltagaravgiften. Bokningsavgift och medlemsavgift för sommarläger återbetalas ej** , vid avbokning av konfa 2024 fram till 31/12 – 2023 återbetalas hela bokningsavgiften.
  • Vid avbokning 2-4 veckor innan lägerstart* återbetalas 75% av deltagaravgiften (bokningsavgift och medlemsavgift återbetalas ej**)
  • Vid avbokning 0-14 dagar innan lägerstart* återbetalas 75% av deltagaravgiften (bokningsavgift och medlemsavgift återbetalas ej**) endast mot uppvisande av läkarintyg. Utan läkarintyg sker ingen återbetalning.
  • Kan KFUM Ängsholmen inte bedriva verksamhet på grund av en situation eller händelse bortom vår kontroll, så kallad Force Majeure, återbetalas allt utom bokningsavgift och medlemsavgift.

* För konfirmationsläger räknas förträff 1 som lägerstart. Kravet på läkarintyg gäller dock endast 0-14 dagar inpå att lägret börjar ute på Ängsholmen.
** Bokningsavgift inklusive medlemsavgift är:
500 kr för sommarläger
150 kr för knatteläger
1000 kr för konfirmationsläger 2024

Gör en avbokning

Avbokning görs endast i kontaktformuläret nedan. Vid avbokning skall följande anges:

  • Namn på deltagare
  • Vilket läger hen har bokad plats på
  • Namn på vårdnadshavare
  • Vårdnadshavarens bank och kontouppgifter (om du redan betalt deltagaravgiften och har rätt till återbetalning)

Gör din avbokning här