Skip to content
Sök

Arbetsgrupper

till (grupp) informationssida!

Välkommen

Syftet med Utbildningsgruppen är att hantera och driva frågor rörande de utbildningar som ges i Ängsholmens regi. Stort fokus ligger på skeppis- och praktisutbildningarna samt på de två obligatoriska utbildningshelgerna för Ängsholmens sommarledare samt Sköna Dar-ledare.

Vår uppgift är att

 • Hålla iordning i Utbildningsgruppens Drive-mapp. Rensa bort gammalt och håll struktur.
 • Hålla utvärderingsmöten med skeppis- och praktisledare
 • Samla in pass-planeringar från skeppis- och praktisledare
 • Uppdatering av skeppispärmen
 • Uppdatering av praktispärmen
 • Uppdatering av texter till hemsidan (Skeppis och Praktis)
 • Planering av utbildningshelg Ängsholmen, tillsammans med Sommarlägergruppen
 • Genomförande av utbildningshelg Ängsholmen, tillsammans med Sommarlägergruppen
 • Planering av utbildningshelg Sköna Dar, tillsammans med Sommarlägergruppen
 • Genomförande av utbildningshelg Sköna Dar, tillsammans med Sommarlägergruppen
 • Rekrytering av skeppis- och praktisledare
 • Uttagning av skeppisar och praktisa

Var med och bidra!

Just nu söker vi efter just dig som vill hjälpa till med de lite mer övergripande frågorna kring lägerverksamheten som föreningen bedriver.

Kontakta gärna vårt kansli på kansliet@angsholmen.org för vidare information