Skip to content
Sök

Arbetsgrupper

till (grupp) informationssida!

Välkommen

Syftet med Sjögruppen är att hantera och driva frågor rörande Ängsholmens båtar och bryggor

Vår uppgift är att

Utbilda:

  • Tillhandahålla examinationer för ledare att få styrpulpetsbåtskörkort.
  • Utbilda hamnchefer inför sommaren, och vara ett stöd för dem under sommaren.

Underhåll:

  • Se över vilka behov hamnen har för att sjöupplevelsen ska bibehållas eller höjas på ett kostnadseffektivt och långsiktigt sätt.

Utvärdera och Utveckla:

  • Utvärdera sommarperioderna i hamnen med årets hamnpersonal.
  • Se över hamnchefernas insikter från sommarens perioder.
  • Använda insikterna från sommaren för att utveckla sjölivsupplevelsen.

Var med och bidra!

Just nu söker vi efter just dig som vill hjälpa till med de lite mer övergripande frågorna kring lägerverksamheten som föreningen bedriver.

Kontakta gärna vårt kansli på kansliet@angsholmen.org för vidare information