Skip to content
Sök

Coronaanpassning

Coronaanpassning för sommarläger

Övergripande rekommendationer för verksamhet i KFUM Ängsholmens regi:

 • Håll avstånd både inomhus och utomhus och undvik trängsel.
 • Stanna hemma vid minsta symptom
 • Umgås endast med de som ingår i ditt miniläger. Gäller under hela vistelsen tex under pass, kvällsaktiviteter, måltider, transporter etc.
 • Tvätta händerna ofta med tvål → Innan och efter måltid, samt innan och efter aktivitet, eller använd handdesinfektion.
 • Undvik resor med kollektivtrafik.

Sommaren 2021 kommer KFUM Ängsholmen att vidta ett antal åtgärder för att minska risken för smittspridning under läger. Bland annat kommer alla lägerperioder under sommaren, likt 2020, delas upp i två miniläger med ca 45 deltagare per läger. Alla miniläger kommer hållas skilda från varandra genom t.ex. att bo i olika byar, äta i olika matsalar, komma ut och hem med olika transporter osv. Genomgående i all vår verksamhet kommer det implementeras flertalet regler, restriktioner och ändrade rutiner. Detta görs bland annat genom nedan följande regleringar. Har du fler frågor om upplägg och rutiner är du varmt välkommen att höra av dig till kansliet@angsholmen.org

 

MATSERVERING

 • Endast ett miniläger per matsal
 • Placering vid borden sker med största möjliga spridning
 • Ängsholmens ledare hjälper till vid matservering samt fram- och avdukning samt disk (mässikus)

 

STÄDRUTINER

 • Utökad städning och desinficering av samtliga lokaler. 
 • Ängsholmens ledare desinficerar handtag för de gemensamma husen dagligen. (morgon/ lunch/ eftermiddag)

AKTIVITETER

 • I så stor utsträckning det går är våra aktiviteter förlagda utomhus och görs i hyddisgruppen
 • Vi uppmanar alla aktivitetsgrupper att hålla avstånd till varandra
 • I de fall det är svårt att hålla avstånd har Ängsholmens ledare tillgång till munskydd, detta gäller exempelvis när en sele ska säkras. 

BOENDE

 • Alla deltagare bor i hydda om 10 deltagare i varje. En hyddis bor med gruppen. Ingen utanför hyddisgruppen får vistas i hyddan och alla uppmanas att vistas utomhus i möjligaste mån. 

KONFIRMATIONSLÄGER

 • Livesänt dop
 • Livesänd konfirmation
 • Ingen besöksdag

 

Skulle en person känna symptom väl på plats på ön så kommer denna person att isoleras i väntan på hemresa. Ängsholmens personal skjutsar personen i fråga till Boda Brygga med öppen motorbåt så snart anhörig kan komma och möta i Boda. Om en sådan situation uppstår kontakta Lägerchef så snart som möjligt för att få hjälp med isolering och organisering av hemresa. Ängsholmen har därmed beslutat att ha som krav för alla deltagare medverkan på sommarläger att de ska kunna bli hämtad på Boda brygga inom 3h av anhörig.