Skip to content
Sök

Coronaanpassning

Coronaanpassning för Sköna Dar

Övergripande rekommendationer för verksamhet i KFUM Ängsholmens regi

 • Håll avstånd både inomhus och utomhus och undvik trängsel
 • Stanna hemma vid minsta symptom
 • Tvätta händerna ofta med tvål
  → Innan och efter måltid, samt innan och efter aktivitet, eller använd handdesinfektion
 • Undvik resor med kollektivtrafik

Sommaren 2021 kommer KFUM Ängsholmen att vidta ett antal åtgärder för att minska risken för smittspridning under läger. Genomgående i att vår verksamhet kommer det att implementeras flertalet ändrade rutiner. Nedan hittar du information om regleringar kopplat till Sköna Dar-verksamheten. Har du frågor om upplägg och rutiner är du varmt välkommen att höra av dig till kansliet@angsholmen.org

FÖR DELTAGARE

 • Håll avstånd och undvik trängsel vid samlingar och aktiviteter
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, eller använd handsprid
 • Stanna hemma vid minsta symptom
 • Deltagare som haft bekräftad smitta är välkomna till Sköna Dar tidigast 7 dagar efter första symptom, och ska dessutom varit feberfria de senaste 48 timmarna
 • Deltagare och ledare födda 2004 eller tidigare uppmanas använda munskydd på bussresan till och från Sköna Dar

Skulle en person börja känna symptom under lägerdagen så kommer denna person att isoleras i väntan på hemresa. Gruppen som besöker Sköna Dar ansvarar för att det finns en plan för hur denna person då kan bli hemskjutsad utan att behöva åka Sköna Dar-bussen eller kollektivtrafik. Om en sådan situation uppstår kontakta Lägerchef så fort som möjligt för att få hjälp med isolering och organisering av hemresa. 

AKTIVITETER

 • Alla våra aktiviteter är förlagda utomhus och genomförs i mindre grupper
 • Vi uppmanar deltagare att hålla avstånd till varandra och undvika köbildning
 • I de fall det är svårt att hålla avstånd har KFUM Ängsholmens ledare tillgång till munskydd

HYGIENRUTINER

 • Utökad städning och desinficering av aktivitetsmaterial, ytor och dass
 • Extra noggrannhet gällande handhygien vid mathantering

FÖR LEDARE 

 • Håll avstånd både inomhus och utomhus och undvik trängsel
 • Stanna hemma vid minsta symptom
 • Åk hem om symptom uppstår under lägerperioden
  → Se till att ha tänkt igenom ett sätt att komma hem som inte involverar kollektivtrafik
 • Ledare som haft bekräftad smitta är välkomna till Sköna Dar tidigast 7 dagar efter första symptom, och ska dessutom varit feberfria de senaste 48 timmarna
 • Var utomhus i så stor utsträckning som möjligt
 • Använd munskydd i de fall det är svårt att hålla avstånd på lägret, även vid t.ex. besök i mataffärer och liknande