Skip to content
Sök

Coronaanpassning

Coronaanpassning för klassresor

Övergripande rekommendationer för verksamhet i Ängsholmens regi:

 • Håll avstånd både inomhus och utomhus och undvik trängsel.
 • Stanna hemma vid minsta symptom
 • Umgås endast med de som ingår i din grupp. Gäller under hela vistelsen tex under pass, kvällsaktiviteter, måltider, transporter etc.
 • Tvätta händerna ofta med tvål → Innan och efter måltid, samt innan och efter aktivitet, eller använd handdesinfektion.
 • Undvik resor med kollektivtrafik.

MATSERVERING

 • Endast en klass per matsal
 • Max 6 personer vid varje bord i matsalen
 • Ängsholmens ledare hjälper till vid matservering samt fram- och avdukning samt disk

STÄDRUTINER

 • Utökad städning och desinficering av samtliga lokaler. 
 • Ängsholmens ledare desinficerar handtag dagligen. (morgon/ lunch/ eftermiddag)

AKTIVITETER

 • Alla våra aktiviteter är förlagda utomhus och görs i halvklass
 • Vi uppmanar alla att hålla avstånd till aktivitetsgruppen
 • I de fall det är svårt att hålla avstånd har Ängsholmens ledare tillgång till munskydd, detta gäller exempelvis när en sele ska säkras. 

BOENDE

 • Beroende på om klassen är inbokad i Norra eller Södra byn har klassen tillgång till 5 eller 4 stugor med 10 sängar i varje. Vi uppmanar besökande grupper att sprida ut sig så mycket som möjligt i de tilldelade stugorna. 
 • Medföljande vuxna som inte vill sova med barnen blir erbjudna ett 2-bäddsrum där de kan sova enskilt. 

 

Skulle en person känna symptom väl på plats på ön så kommer denna person att isoleras i väntan på hemresa. Ängsholmens personal skjutsar personen i fråga till Boda Brygga med öppen motorbåt så snart anhörig kan komma och möta i Boda. Om en sådan situation uppstår kontakta Lägerchef så snart som möjligt för att få hjälp med isolering och organisering av hemresa.