Skip to content
Sök

Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2021

Tid: Tisdagen den 3 mars 2021, kl. 18.00 – ca 20.00

Plats:  digitalt via Zoom

17.15-18.00: Mötesförberedelser och mingel
Innan mötet drar igång samlas vi i Zoom för att kolla så att tekniken fungerar, går igenom hur röstningen fungerar och för de som vill finns möjlighet att mingla med de andra på mötet. Det kommer också finnas utrymme att ställa frågor om det är något du undrar över.

18.00-ca 20.00: Årsmötesförhandlingar
Själva mötet börjar. Under mötet väljs bl.a. en ny styrelse, en verksamhetsplan och budget för 2021 beslutas om och andra viktiga frågor diskuteras och fattas beslut om. Rösträtt har de som fyllt 12 år samt betalat medlemsavgiften för 2021. Alla medlemmar har rätt att delta och yttra sig på mötet, se mer info på nästa sida.

Vad är ett årsmöte?

I KFUM Ängsholmen håller vi årsmöte en gång per år och till detta är alla medlemmar välkomna. Rösträtt har de medlemmar som fyllt 12 år samt betalat medlemsavgiften för 2021.

På årsmötet är du med och fattar de viktigaste besluten i föreningen, till exempel:

– Medlemsavgifter och ledararvoden
– Budget
– Verksamhetsplan
– Vilka som ska sitta med i styrelsen under verksamhetsåret

Hur påverkar jag?

Det är du som medlem som bestämmer i föreningen och det finns många olika sätt för dig att påverka.

Till årsmötet har alla medlemmar, oavsett ålder, rätt att lägga motioner. En motion är ett förslag som årsmötet tar ställning till. Om årsmötet röstar igenom förslaget är styrelsen bunden att arbeta enligt det.

För att motionen ska hinnas läsas av styrelse och medlemmar innan årsmötet ska den mailas till kansliet@angsholmen.org senast den 3 februari. Vill du ha hjälp att formulera din motion, maila till adressen ovan!

Du är självklart också välkommen att lämna förslag till styrelsen när som helst under året. Det gör du genom att maila styrelsen@angsholmen.org. Styrelsen tar då upp förslaget för diskussion och beslut på kommande styrelsemöte.

På årsmötet har de medlemmar som är närvarande, som har fyllt 12 år samt har betalat medlemsavgiften för 2021 rätt att rösta.

På årsmötet fattas beslut med enkel majoritet, utom i beslut om ändringar i stadgar. Enkel majoritet innebär förslaget ska stödjas av mer än hälften av de som röstar för att gå igenom.

Hur väljs styrelsen?

Varje år utser årsmötet en valberedning, vars uppdrag är att ta fram ett genomarbetat förslag på styrelseledamöter att välja på nästkommande årsmöte. Valberedningen består av fyra medlemmar i föreningen som inte själva sitter i styrelsen.

Tycker du att du skulle passa perfekt i styrelsen? Eller har du en kompis som vore grym? Maila i så fall till valberedning@angsholmen.org om du har några frågor eller funderingar.

På årsmötet presenterar valberedningen sina förslag på styrelseledamöter och mötet beslutar om de godkänner förslaget.

Är du intresserad av att sitta med i valberedningen inför nästa årsmöte? Maila i så fall till valberedning@angsholmen.org och berätta det!

Hur betalar jag medlemsavgiften inför årsmötet?

Medlemsavgiften betalas via swish. Märk betalningen med för- och efternamn och personnummer. Inbetalningen görs till
swishnummer 123 668 98 22.

Om du inte hunnit betala innan årsmötet kommer det finnas möjlighet att swisha medlemsavgiften när du kommer in på mötet.

KFUM Ängsholmen har från och med 2021 en flytande medlemsavgift där du som medlem kan välja hur mycket du vill betala för att vara medlem i föreningen.

Du betalat din medlemsavgift genom att swisha något av nedanstående belopp till 123 668 98 22. Märk betalningen med ditt namn och personnummer.
50 kr
100 kr
150 kr
200 kr
300 kr
500 kr

Årsmöteshandlingar och anmälan

Här nedan kommer du senast den 17 februari att hitta mötesunderlag så som förslag till verksamhetsplan, valberedningens förslag till styrelse samt de eventuella motioner som kommit in till mötet. Redan nu kan du anmäla dig via länken nedan.