Skip to content
Sök

Sköna dar

Bakgrund

Sedan 2010 har daglägerverksamheten Sköna Dar bedrivits i syfte att ge fler barn och unga möjlighet att upptäcka glädjen i att åka på läger och vara i skärgården. KFUM Ängsholmen har sedan 1923 arrangerat lägerverksamhet i Stockholms skärgård och har en lång och gedigen erfarenhet av att skapa meningsfulla mötesplatser för barn och unga. I föreningen blev det dock tydligt att de ordinarie sommarlägren inte var tillgängliga för alla, vilket ledde till starten av Sköna Dar.

I samarbete med KFUM Stockholm-Gotland startades Sköna Dar för att bredda målgruppen för KFUM Ängsholmen. Ambitionen med Sköna Dar var att på ett enkelt och tillgängligt sätt erbjuda ett första möte med skärgården, friluftsliv och med de lägeraktiviteter som KFUM Ängsholmen fokuserar på. Tillsammans med en mängd samarbetspartners och besökare har verksamheten utvecklats för att passa de som besöker oss, och vi är glada att Sköna Dar har blivit en viktig och återkommande del av många barn och ungas skollov.

Vi har sedan verksamhetens start haft ett gott samarbete med Skärgårdsstiftelsen som äger och förvaltar Björnö naturreservat. Tillsammans delar vi ambitionen att trygga allas tillgång till skärgårdsnaturen och hjälps åt att förmedla kunskap om hur vi som besökare i skärgården kan göra vårt bästa för att ta hand om den.

Målgruppen för Sköna Dar är främst barn och unga som av olika anledningar inte har tillgång till skärgården och lägerverksamhet, samt barn och unga i särskilt behov av meningsfull sysselsättning under skollov. Tillsammans med våra samarbetspartners, bidragsgivare och kontakter arbetar vi uppsökande för att nå unga från områden med låg medelinkomst och ofta stor spridning i ursprung. I enighet med KFUM-rörelsens idé och värdegrund arbetar vi genom Sköna Dar med att stärka deltagarnas självkänsla och skapa möten och förståelse mellan individer genom att utmanas och testa på nya saker tillsammans.

Sedan starten av Sköna Dar har flera barn upptäckt ett nytt intresse eller ett nytt sammanhang. Många barn har från Sköna Dar fått hjälp att söka sig vidare för att delta på längre lägervistelser på Ängsholmen och flera av de som är ledare i verksamheten idag har själva deltagit som barn på Sköna Dar. Flera av de grupper som gjort dagsbesök har också efterfrågat en lite större utmaning, då har vi tillsammans kunnat anordna miniläger på Ängsholmen med övernattning och ett ytterligare steg i lägerlivet.