Skip to content
Sök

För ledare

kanotis

Kanotis ansvarar för att:

 •     Organisera och leda kanotpassen
 •      Svara för ordning och underhåll i kanothuset och hajkförrådet
 •      Inventera kanotcenter vid periodens slut
 •      Ge instruktion för använding av paddlar, kanoter och flytvästar
 •      I samråd med LC/PC och hamnchef – planera hajker och dagspaddlingar
 •      Visa hur stormkök och fotogenlampor fungerar (inför hajk) 
 •      Öva tillsammans med deltagarna vindskydds uppsättning, eldning
 •      Initierar nya hajk- och övernattningsplatser

 

Du kanske kommer ta emot en praktis, då är det bra att tänka på att:

 

 •      Berätta för praktisen innan passet hur lång tid du brukar tillbringa för förberedelserna för passet och be praktisen vara närvarande för de förberedelserna  
 •      Berätta om efterarbetet av passet och vad som förväntas av praktisen då, ex ta upp kanoter, ordning av paddlar västar etc 
 •      Föra en dialog med praktisen om hur bekväm hen är att till exemple hålla genomgången, eller en aktivitet eller bara hänga I bakgrunden och observera. Att vara obekväm tjänar ingen på. 
 •     Berätta vad du tänkt med passet och hur din tankebana var när du kom fram till det. 
 •     Berätta för praktisen hur ni kommer att kommunicera under passets gång (för att undvika underminering, missförstånd etc)
 •      Hålla en kortare reflektion (som du självklart för efter varje pass) tillsammans med praktisen om hur passet gick och öppna upp för dialog om ansvaret som kanotledare. Berätta om hur det är för dig och hur du upplever positionen.