Verksamhet

Sommarläger

Sommarläger

Sköna Dar

Sköna Dar

Skolklasser

Skolklasser

Ledare

Ledare

Ängsholmen är en hästskoformad ö strax öster om Värmdö mellan Vindö och Gällnö i Stockholms skärgård. Ängsholmen har en öppning mot söder och ön är knappt 900 meter lång från sydvästra till sydöstra udden.

KFUM Ängsholmen bedriver lägerverksamhet under stora delar av året. Under sommarlovsveckorna anordnas skärgårdsläger för barn och ungdomar i åldrarna 8-16 år.

Under Vår- och hösttermin arrangerar Ängsholmen lägerverksamhet för skolklasser som kan komma ut under ett till två dygn och ta del av Ängsholmens bredd av aktiviteter.

Sedan 2009 driver också KFUM Ängsholmen ett dagläger vid namn Sköna Dar. Daglägret hålls på Björnö naturreservat under sommarlovet och på Ängsholmen under resterande lovveckor.