Skip to content
Sök

Utbildning

Skeppisansökan

 

Ansökan och antagning

För att söka till Skeppis fyller du i formuläret nedan. Sista ansökningsdag är måndag 6 mars, du får besked om eventuell plats per mail senast den 31 mars.

Var noga med att ange 2:a och 3:e handsval av period när du ansöker.

Din ansökan kommer att behandlas av KFUM Ängsholmens utbildningsgrupp.

Så här går ansökningsprocessen till

Vid rekrytering av Skeppisar och Praktisar används en antagningsgrupp bestående av utbildningsutskottet m fl. Utbildningsutskottet strävar efter att få en mångfald i gruppen som ansvarar för rekryteringen. Om någon i gruppen skulle ha en familje- eller annan närmare relation till någon av de sökande deltar denne inte i beslut angående just den sökande, detta för att inte jävsituationer ska uppstå.

Antagningsgruppen läser igenom ansökningar och graderar enligt följande:

Nivå Beskrivning
0 Ej fullgod ansökan. Sökande har inte försökt göra en bra ansökan/verkar inte egentligen intresserad av utbildningen. 
1 Dålig ansökan. Saknar egna resonemang om ledarskap och personlig utveckling. 
2 Sökande har försökt men saknar insikt och utvecklar inte sina tankar och resonemang. 
3 Bra ansökan. Visar på en relativt god insikt om ledarskap och utbildningens mål. 
4 Mycket bra ansökan. Uppfyller alla kriterier. Visar på god förståelse för ledarskap och utvecklar sina resonemang. 

Därefter placeras de sökande ut på perioder där ansökningar med högst nivå bli utsatt på sitt förstahandsval, alltså ju bättre ansökningen lever upp till kriterierna ju högre chans att hamna på sitt förstahandsval. Även mångfald och en strävan efter att utbildningsgrupperna ska vara blandade väger in i beslut om utplaceringen på perioder. Detta kan komma att prioriteras före nivå på ansökning. 

De sökande som inte fått en plats på en period ställs på en reservlista och rangordnas utifrån hur väl de möter kriterierna. De sökande som inte gjort en fullständig ansökan eller av andra anledningar inte kan erbjudas en plats på utbildningarna ställs inte på reservlistan.

Välkommen med din ansökan!