Skip to content
Sök

Utbildning

Ansökan

Ansökan för 2024 är öppen! Skicka in din ansökan senast 6:e mars.

 

URVALSPROCESSEN

Vid rekrytering av Skeppisar och Praktisar används en antagningsgrupp bestående av utbildningsutskottet m fl. Utbildningsutskottet strävar efter att få en mångfald i gruppen som ansvarar för rekryteringen. Om någon i uttagningsgruppen skulle ha en familje- eller annan närmare relation till någon av de sökande deltar denne inte i beslut angående just den sökande, detta för att inte jävsituationer ska uppstå.

Innan antagningsgruppen läser ansökningarna anonymiseras de. Antagningsgruppen läser sedan igenom ansökningar och graderar enligt följande:

Nivå Beskrivning
0 Inte fullgod ansökan. Sökande har inte försökt göra en bra ansökan/verkar inte egentligen intresserad av utbildningen. 
1 Dålig ansökan. Saknar egna resonemang om ledarskap, personlig utveckling. och utbildningens mål. I nivå med “älskar Ängsholmen”
2 Sökande har försökt men saknar insikt och utvecklar inte sina tankar och resonemang. 
3 Bra ansökan. Visar på en relativt god insikt om ledarskap, personlig utveckling och utbildningens mål. 
4 Mycket bra ansökan. Uppfyller alla kriterier. Visar på god förståelse för ledarskap, personlig utveckling och utbildningens mål samt utvecklar sina resonemang. 

Därefter placeras de sökande ut på perioder där ansökningar med högst nivå bli utsatt på sitt förstahandsval, alltså ju bättre ansökningen lever upp till kriterierna ju högre chans att hamna på sitt förstahandsval. Även mångfald och en strävan efter att utbildningsgrupperna ska vara blandade väger in i beslut om utplaceringen på perioder. Detta kan komma att prioriteras före nivå på ansökning. 

De sökande som inte fått en plats på en period ställs på en reservlista och rangordnas utifrån hur väl de möter kriterierna. De sökande som inte gjort en fullständig ansökan eller av andra anledningar inte kan erbjudas en plats på utbildningarna ställs inte på reservlistan.

UTBILDNING INFÖR SKEPPIS & PRAKTIS

Under våren erbjuder KFUM Ängsholmen föreläsningar på kansliet (Rosengatan 1). Träffarna riktar sig främst till er som ska vara skeppisar, praktisar eller ledare på Ängsholmen och Sköna Dar men är öppna för alla som är intresserade av ämnet.

Under våren 2024 erbjuds följande utbildningsträffar:

  • datum kommer snart:

Obligatorisk utbildning inför Skeppis
Alla som ska gå skeppis ska ha gått KFUM Centrals Vi-utbildning. Vi-utbildningen hålls den (datum och plats kommer snart). Tänk på att du måste anmäla dig till Vi-utbildningen separat, detta då den inte hålls av KFUM Ängsholmen. Mer information om utbildningen och anmälan finns här och skickas ut i antagningsbeskedet till skeppis.

Obligatorisk utbildning inför praktis
Alla som ska gå praktis 2024 ska ha gått EMMA-utbildningen. I år hålls den (datum och plats kommer snart). Tänk på att du måste anmäla dig till EMMA-utbildningen separat, detta då den inte hålls av KFUM Ängsholmen. Läs mer om utbildningen här, anmälan görs genom att mejla Tanja@kfumcentral.se

ORDNINGSREGLER

Våra ordningsregler gäller alla som deltar i våra läger. Läs igenom dem innan du skickar in din ansökan.

REDUCERAD AVGIFT OCH FRIPLATSER

KFUM Ängsholmen söker varje år fondmedel för att kunna reducera deltagaravgifter och erbjuda friplatser för familjer som har svårt att täcka kostnaderna. Hur stor del av deltagaravgiften du kan få reducerad baseras på hushållets inkomst.

Om du vill ansöka om reducerad avgift för plats på Skeppis ansöker du som vanligt. En vårdnadshavare måste sedan skicka in en ansökan om reducerad avgift.

Vi vill ha din ansökan så fort som möjligt. Besked om vi har möjlighet att erbjuda dig reducerad avgift eller friplats brukar kunna ges under april månad. Absolut senast i maj.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Läs vår integritetspolicy för att se hur vi hanterar personuppgifter.

FRÅGOR

Skulle du ha några frågor är du välkommen att kontakta vårt kansli på 08-684 507 50 eller kansliet@angsholmen.org.