Treehouse-läger på Ängsholmen

KFUM Ängsholmen kommer från och med sommaren 2019 att utöka sin sommarlägerverksamhet med ytterligare ett läger. Lägret kommer att vara en kombination mellan det klassiska sommarlägerkonceptet som vi erbjuder på våra ordinarie läger med ett tydligt outdoor-tema.

Är du intresserad av att lära dig mer om friluftsliv, utomhusmatlagning, klättring och säkerhetskunskap kopplat till arbete på hög höjd? Då är detta något för dig!

Treehousekonceptet är stort ute i Europa och arrangeras av flera KFUM-föreningar. Lägret som vi arrangerar kommer att ha en extra tydlig koppling till inkludering och personlig utveckling inom ledarskap och friluftsliv.

Lägret arrangeras ihop med vår huvudförening KFUM Central som kommer att rekrytera 13 deltagare som ännu inte har någon tydlig koppling till föreningslivet. Mellan september 2018 och februari 2019 genomfördes en utredning av KFUM Central genom Delegationen mot segregation. Utredningen ville ta reda på hur föreningen kan arbeta för att motverka segregationen i Stockholm och resultatet blev ett ledarskapsprogram kallat Stegen, i vilket Treehouse-lägret är en stor del av. För mer information kring detta maila elsa@central.kfum.se.

Slutpratat! Nu är det dags att se vad ett Treehouse-läger egentligen är för något! Nedanstående videoklipp har våra vänner i organisationen Buitendoor från Nederländerna producerat:

Häftigt va?

Det ni ser på filmen är stora träkonstruktioner som helt och hållet är byggda av deltagare på ett Treehouse-läger.

Lägret i punktform:

  • Vid start av lägret får deltagarna en komplett säkerhetsutbildning kopplat till säker trädklättring
  • Deltagarna får lära sig grunderna i utomhusmatlagning då vi kommer tillreda en del måltider över öppen eld
  • Undervisning, genomgångar och processledning sker framförallt på engelska. Känner man sig osäker på engelska så hjälps vi åt!
  • Målet är att bygga färdiga trädhuskonstruktioner och att därefter sova i dessa
  • Lägerledarna kommer att hålla workshops kring byggnation i träd. Kunskaperna deltagarna får kan de sedan nyttja praktiskt under vissa pass där de får möjlighet att bygga nya konstruktioner i vår höghöjdsbana
  • Deltagarna kommer att utbildas i allemansrätten, ledarskap och grupprocess under lägrets gång
  • All undervisning hålls av utbildad personal med stor kunskap i de ämnen som kommer att behandlas

Pris:

6 000 kr/deltagare

Antal platser:

13 platser kommer att fyllas genom KFUM Centrals ledarskapsprogram Stegen och 12 platser bokas via KFUM Ängsholmen på nedanstående anmälningssida.

 

Anmälan sker nedan (platssläpp sker den 1 feb vid 09.00)

Anmälningssida

I lägeravgiften ingår det 100 kronor per vecka i lägerkiosken (markis). Inga kontanter tas emot på ön.

Reducerad avgift:

KFUM Ängsholmen söker varje år fondmedel för att kunna reducera kostnaden för familjer som inte kan bära den ordinarie kostnaden. För mer information om reducerad avgift, tryck här.

Försäkring:

I lägeravgiften ingår medlemsskap i KFUM Ängsholmen. Som medlem i KFUM Ängsholmen täcks du av en olycksfallsförsäkring genom Folksam. Observera att försäkringen endast gäller för personer med svenskt medborgarskap. Om du inte har svenskt medborgarskap men vill delta, kontakta oss så hjälper vi dig.

Betalning:

Vid anmälan betalar du anmälningsavgiften (500 kr) direkt när du bokar platsen. Du kan betala med bankkort eller kreditkort (Visa eller Mastercard).

Faktura för resterande del (5 500 kr) skickas ut per mail ca 8 veckor innan lägerstart.

Avbokning:

Vid avbokning mer än 4 veckor innan lägerstart* återbetalas allt utom anmälningsavgiften. Vid avbokning 2-4 veckor innan lägerstart återbetalas 75 % av lägeravgiften, minus anmälningsavgiften. Vid avbokning 0-14 dagar innan lägerstart återbetalas 75% av lägeravgiften minus anmälningsavgiften endast mot uppvisande av läkarintyg, utan läkarintyg sker ingen återbetalning.

Frågor:

Maila Viktor på: viktor@angsholmen.org