Skip to content
Sök

Syskonförtur

Syskonförtur 2024

2022 lanserade vi möjligheten att ansöka om syskonförtur vid bokning av platser till våra läger. KFUM Ängsholmens styrelse har beslutat att tillämpa syskonförtur även 2024. Syftet är att ge ensamstående vårdnadshavare med flera barn en ”andra chans”. Det höga trycket vid lägersläpp gör det svårt att hinna boka platser åt flera deltagare, vilket riskerar drabba ensamstående vårdnadshavare extra hårt. 

Syskonförtur syftar i första hand till att ge barn i samma hushåll plats på samma period. Om syskonen på grund av sin ålder inte kan delta i samma period är det dock möjligt att ansöka om syskonförtur för olika perioder.

Platserna för syskonförtur gäller inte för vårt konfirmationsläger.

Antalet barn som kan åtnjuta syskonförtur är begränsat till max 8 deltagare per period.

FÖR DIG SOM ÄR ENSAMSTÅENDE FÖRÄLDER:

 1. Du ska i största möjliga mån försöka boka samtliga barn på ordinarie lägerplats.
 2. Det/de barn som inte får plats på ordinarie deltagarlista ska bokas in på reservlista.
 3. För det/de barn som inte fått en ordinarie plats kan du ansöka om syskonförtur. Detta gör du genom att fylla i ett digitalt formulär som skickas till din mejl (du beställer det via formuläret längre ned på denna sida).

REGLER OCH KRITERIER:

 • För att ansökan ska behandlas ska minst ett syskon ha en ordinarie plats på ett av våra läger (detta för att alla vårdnadshavare ska ha samma grundförutsättningar).
 • För att ett barn ska kunna erbjudas plats via syskonförtur måste hen stå med på reservlista till något av våra läger. 
 • Ansökan om syskonförtur ska vara oss tillhanda (ifyllt och signerat) senast den 12 februari.
 • Syskonförturen gäller även halvsyskon i samma hushåll
 • Det går inte att ansöka om syskonförtur för ett syskon till ett barn som blir antagen till ett läger via reservlistan.  
 • Syskonförtur gäller inte vid bokning av konfirmationsläger.

URVALSPROCESS:

 • Vi har ett begränsat antal platser reserverade för syskonförtur (8 per period). Får vi in fler ansökningar än det finns platser tillsätts dem via lottning. 
 • Om lottning behöver tillämpas ges förtur till de barn som söker till samma läger som ett syskon har en ordinarie plats på. Kvarvarande platser lottas sedan ut till övriga sökande.
 • Lottningen baseras på familj, inte individuellt barn. Om en vårdnadshavare ansöker om två platser och via lottning erbjuds plats gäller detta båda barnen. Turen går sedan vidare till nästa.

 

Beställ ansökningsformulär syskonförtur