Skip to content
Sök

Sommarläger

Konfidentiellt formulär

Fyll i vårdnadshavarens uppgifter under en rubrik så skapas och skickas ett konfidentiellt formulär till mailadressen.

 

Det konfidentiella formuläret är personligt. Ska du skicka in uppgifter på flera deltagare så behöver du alltså skapa flera konfidentiella formulär.

Var uppmärksam på vilket fält du skriver in uppgifterna i. Det är olika konfidentiella formulär för varje läger.

Konfidentiellt formulär P1

Konfidentiellt formulär P2

Konfidentiellt formulär P3

Konfidentiellt formulär P4

Konfidentiellt formulär Trädhus