Reducerad avgift

KFUK-KFUM Ängsholmen söker varje år fondmedel för att kunna reducera avgifterna för familjer som har svårt att bära hela lägerkostnaden.

Ansökan reducerad avgift

Tyvärr har vi nu stängt ansökan för reducerad avgift för 2020.

 

För mer information, kontakta gärna vårt kansli.

Besked om eventuellt reducerad avgift lämnas senast under maj månad.