<<< Tillbaka till Sommarläger
Knatte

Knatte

P1 & P3

P1 & P3

P2 & P4

P2 & P4

Konfa

Konfa

Skeppis

Skeppis

Praktis

Praktis

Treehouse

Treehouse

Praktisutbildning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KFUM Ängsholmen har ett tvådelat utbildningspaket; Skeppisutbildningen och Praktisutbildningen. Dessa två utbildningar har som gemensamt mål att förbereda unga för att bli ledare i KFUM Ängsholmens verksamhet både genom teoretiska och praktiska pass, varvat med reflektion. Tanken är också att kunskaperna och erfarenheterna ska vara relevanta för arbete inom andra verksamheter för barn och ungdomar.

Praktisutbildningen är en vidareutbildning efter Skeppisutbildningen och fördjupar många av de kunskaper som erhållits under den tiden (se mer under Skeppis). Det är dock inget krav att ha gått Skeppisutbildningen för att söka till Praktis.

Praktisutbildningen består av två delar: praktik och teori. Delarna är lika viktiga och ägnas därför ungefär lika mycket tid och energi.

I alla utbildningsperioder ingår deltagande i utbildningen Emma, som är det tredje steget i KFUM:s utbildningspaket Helheten. De två första stegen stegen kallas för George och Williams. Denna del av Praktisutbildningen går du tillsammans med andra blivande ledare från KFUM Centrals medlemsföreningar. Datum för utbildningen är den 15-17 maj.

De teoretiska delarna av utbildningen är viktiga då utbildningar och grundkunskaper är nödvändiga för att arbeta som ledare i KFUM Ängsholmens verksamheter. Praktisen får sedan tillämpa sina teoretiska kunskaper under sin praktik och aktivt agera ledare under lägrets gång. Tanken är också att praktisarna, under sin praktik, ska få möjlighet att prova på hur det är att arbeta på så många positioner på Ängsholmen som möjligt för att förbereda dem för ett eventuellt arbete som ledare på ön i framtiden. För att tillgodogöra sig all teori och praktik på bästa sätt är även reflektion en integrerad del av utbildningen.

Utbildningen har som mål att förbereda blivande ledare på Ängsholmen och Sköna Dar för framtida arbete i föreningen – både på sommaren och under vinterhalvåret. Fokus i utbildningen ligger därför på att praktisen ska hitta sig själv som ledare och att denne ska kunna komma ut året efter utbildningen, som en tillgång för sin lägerchef. Alltså är tanken att praktisarna ska ha en stor inblick i vad det betyder att vara ledare i KFUM Ängsholmen.

Att ha genomgått Praktisutbildningen ökar på så sätt ens chanser att i framtiden få arbete som ledare i KFUM Ängsholmen, genom att den hjälper deltagarna att utveckla värdefull kunskap och erfarenhet. Att ha gått praktisutbildningen är dock ingen garanti för att i framtiden få ledaruppdrag på Ängsholmen eller i Sköna Dar, och det är inget krav att ha varit Praktis för att få söka ledaruppdrag.

Under Praktisutbildningen krävs en större självständighet och ett större ansvarstagande hos deltagarna än under Skeppisutbildningen. Praktisarna har egna ledare som ansvarar för utbildningen och som alltid finns där som stöd för deltagarna, men praktisens egna insats och engagemang är avgörande för ett lyckat genomförande av utbildningen.

Ålder

Du kan söka Praktis från det år du fyller 17.

Pris

Praktisutbildningen kostar ingenting.

Som deltagare på utbildningen får du inte någon ersättning. Ledarersättning kan du få då du har ledaruppdrag i föreningen, vilket du kan ansöka om från det år du fyller 18.

Praktisperioder 2020

Praktisperiod 1: 12 – 26 juni

Praktisperiod 2: 27 juni – 11 juli

Praktisperiod 3: 12 – 25 juli

Praktisperiod 4: 27 juli – 14 augusti

Ansökan

För att söka till Praktis behöver du fylla i en ansökan. Den hittar du här nedanför:

Ansökningsformulär

Du kan söka från den 6 januari 2020, sista ansökningsdag är den 6 mars 2020.
Var noga med att ange också 2:a, 3:e och 4:e handsval av period när du ansöker.

Antagning

Senast den 31 mars 2020 kommer du att få besked om antagning samt vilken period du ev. kommit med på.