Nyhet: Deltagarförtur 2025!

26 januari 2024

För att göra Ängsholmens sommarläger 2025 ännu mer tillgängligt och givande planerar vi att introducera ”Deltagarförtur”. Det innebär att tidigare deltagare premieras genom att få möjlighet att anmäla sig till Ängsholmens läger före allmänheten.

 

Ängsholmens lägersläpp kommer att delas upp i två steg. Först öppnas anmälan endast för deltagare som omfattas av deltagarförturen. En vecka senare blir anmälan tillgänglig för alla.

 

Varför gör vi detta:

Deltagarförtur införs för att vi tror att det ger deltagarna chansen att utveckla ett djupare engagemang för Ängsholmen. Genom återbesök på Ängsholmens läger hoppas vi skapa starkare band till föreningen och vår ö, och därigenom främja ett långsiktigt engagemang för Ängsholmens verksamhet.

 

Vem omfattas av förturen:

Deltagarförturen gäller dem som har deltagit i något av Ängsholmens sommarläger eller knatteläger de senaste två åren, vilket 2025 inkluderar deltagare från sommarläger och knatteläger på Ängsholmen under 2023 och/eller 2024.

 

Vem omfattas inte av förturen:

Reserver och de som avbokade innan lägerstart omfattas inte*. Deltagare på SkönaDar & Lägerskola ingår inte eftersom deras deltagande inte gör dem till medlemmar i föreningen. Konfirmationslägret omfattas inte, eftersom dessa platser bokas två år i förväg. Skeppis- och Praktis-utbildningen undantas också, då dessa sker genom ansökningsprocess och uttagning.

* Avbokningar senare än 4 veckor före lägerstart kommer att omfattas av deltagarförturen då det inte längre är möjligt att få tillbaka deltagaravgiften. Se avbokningsregler