Skip to content
Sök

Konfirmationsläger

Reducerad avgift och friplatser

Reducerad avgift och friplatser via KFUM Ängsholmen

KFUM Ängsholmen söker varje år fondmedel för att kunna reducera avgifterna alt täcka hela kostnaden genom att erbjuda friplats för familjer som har svårt att bära kostnaden. 

Besked om eventuellt reducerad avgift lämnas senast under maj månad.

Fyll i dina uppgifter nedan så skapas och skickas en digital ansökningsblankett till mailadressen som du uppger

Blanketten är personlig. Ska du skicka in uppgifter på flera deltagare så behöver du alltså skapa flera ansökningsblanketter.

Stipendier

Längst ner på sidan kan du också läsa mer om de stipendier som KFUM’rörelsen erbjuder.

Blankett

Fyll i vårdnadshavarens uppgifter nedan så skapas och skickas en blankett till mailadressen.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

 

 

Skapa ansökningsblankett