Skip to content
Sök

För ledare

Pyssel

Pysselansvarig ansvarar för att:

 • Utforma ett program med utgångspunkt från hur många pass varje hydda har
 • I samråd med LC & PC ansvara för inköp av material
 • Ansvara för att någon aktivitet sker i pysselhuset under intressepassen
 • Ansvarar för ordningen i pysselhuset
 • Inventerar material och materiel efter periodens slut

 

Du kanske kommer ta emot en praktis. Då är det bra att tänka på att: 

 • Berätta för praktisen innan passet hur lång tid du brukar tillbringa för förberedelserna för passet och be praktisen vara närvarande för de förberedelserna  
 • Att berätta om efterarbetet av passet och vad som förväntas av praktisen då. 
 • Föra en dialog med praktisen om hur bekväm hen är att till exemple hålla genomgången, eller en aktivitet eller bara hänga I bakgrunden och observera. Att vara obekväm tjänar ingen på. 
 • Berätta vad du tänkt med passet och hur din tankebana var när du kom fram till det. 
 • Berätta för praktisen hur ni kommer att kommunicera under passets gång (för att undvika underminering, missförstånd etc)
 • Att hålla en kortare reflektion (som du självklart för efter varje pass) tillsammans med praktisen om hur passet gick och öppna upp för dialog om ansvaret som kanotledare. Berätta om hur det är för dig och hur du upplever positionen.