Skip to content
Sök

För ledare

Programchef

Programchef är ett ideellt uppdrag, precis som alla andra ledarpositioner i KFUM Ängsholmen. Som programchef är det obligatoriskt att delta på utbildningshelgen som infaller årligen i maj.

Som programchef är du ansvarig för att stödja och hjälpa Lägerchef med planering, rekrytering av ledare och genomförande av perioden. Programchefens ansvar ligger även i att utforma programmet för perioden. Som Programchef är du tillsammans med LC även en del av krisgruppen och är ansvarig för att incidenter och kriser under lägret hanteras på rätt sätt och förmedlas vidare till rätt person, tex kansli eller styrelse. Du har också stöd av KFUM Ängsholmens styrelse och kansli och förbereds bl.a. genom möten tillsammans med de andra lägercheferna och programcheferna under våren.

I UPPDRAGET SOM PROGRAMCHEF PÅ ÄNGSHOLMENS SOMMARPERIODER INGÅR FÖLJANDE:

 • Bistå med stöd och hjälp till Lägerchefen
 • Stöd i rekrytering av nödvändig ledarstab, inklusive köksansvarig och kökspersonal
 • Ansvar för att ledarstaben är utbildad, informerad och förberedd på sitt uppdrag
 • Planering och schemaläggning av lägerperioden
 • Att motivera och hjälpa ledarstaben att genomföra sitt uppdrag på ett bra sätt
 • Sammanställning av ledarnärvaro för utbetalning av ersättning
 • Att delta i planering och förberedelser av utbildningar för ledare samt delta vid utbildningstillfällen
 • Planering och genomförande av periodens uppstartsdagar
 • Att hantera kommunikation med vårdnadshavare/lärare/myndigheter/grannar m.fl. (här är kansliet stöd)
 • Att hantera, följa upp och förmedla vidare eventuella krissituationer och incidenter under perioden
 • Kontakt med kansli och styrelse innan, under och efter lägret

DET ÄR ÖNSKVÄRT ATT DU SOM SÖKER:

 • Har dokumenterad ledarskapsutbildning
 • Har goda pedagogiska och retoriska kunskaper
 • Har erfarenhet av att jobba med barn och ungdomar
 • Är bekväm med att hålla kontakt med vårdnadshavare, leverantörer, myndigheter och liknande
 • Har erfarenhet och kunskap om KFUM Ängsholmen och lägerverksamheten