Skip to content
Sök

För ledare

Praktikus

Beskrivning av uppdraget:
En praktikus är lite som en förlängd arm av Hagge, där fix och trix som gör att ön kan rulla som den ska står i fokus.

I UPPDRAGET FÖRVÄNTAS DU

 • Delta på utbildningshelgen på Ängsholmen där du förbereds på uppdraget
 • Se till att du erhåller ett skakis- och multikort (arrangeras oftast under utbildningshelg eller uppstart)
 • Hålla koll på sopphantering och därmed vilka dagar vilka typer av sopor ska köras till Boda
 • Till din förmåga laga sådant som gått sönder, t.ex. glödlampor, bänkar osv.
 • Hålla ordning och reda i Tippen
 • Köra transporter till och från Boda om ingen annan överenskommelse med LC/PC gjorts
 • Erhålla traktorkörkort om Hagge tillåter
 • Ta emot matbeställningar
 • Ta hand om vattensystemet till din förmåga och hålla koll på vattennivån
 • Hålla en kommunikation med Hagge och lägerledning kring saker som inte fungerar på ön
 • Se till att det finns ved
 • Överlämning till nästa praktikus, städning av K3, påfyllnad av bensin och gasol.
 • Ordna med åtgärdslista där ledare kan fylla i om något t.ex. går sönder (sätts med fördel upp i Loggian)
 • Hålla ordning och reda i K3
 • Kolla båtmotorer + propellrar (missljud samt slitage som kan bli värre)
 • Se till att båtarna Multi och Skakis är fulltankade innan kvällens slut
 • Transport av bensin och gasol till och från Ängsholmen

 

DU KANSKE KOMMER TA EMOT EN PRAKTIS:

Då är det bra att tänka på att…

 • Berätta för praktisen innan passet hur lång tid du brukar tillbringa för förberedelserna för passet och be praktisen vara närvarande för de förberedelserna
 • Att berätta om efterarbetet av passet och vad som förväntas av praktisen då.
 • Föra en dialog med praktisen om hur bekväm hen är att till exemple hålla genomgången, eller en aktivitet eller bara hänga I bakgrunden och observera. Att vara obekväm tjänar ingen på, men utmana gärna praktisen.
 • Berätta vad du tänkt med passet och hur din tankebana var när du kom fram till det.
 • Berätta för praktisen hur ni kommer att kommunicera under passets gång (för att undvika underminering, missförstånd etc)
 • Att hålla en kortare reflektion (som du självklart för efter varje pass) tillsammans med praktisen om hur passet gick och öppna upp för dialog om ansvaret som kanotledare. Berätta om hur det är för dig och hur du upplever positionen.

Kontakta KFUM Ängsholmens anläggningsansvarig Peter ”Hagge” Hajdu om du har några frågor.

08-684 507 53 / hagge@angsholmen.org