Skip to content
Sök

För ledare

Kökschef

Till dig som ska jobba som kökschef/köket på Ängsholmen, Välkommen. 

Kökschefen tillsammans med sitt kök, ansvarar för att tillförse mat till hela lägret. Ett stort ansvar som kräver en bra spellista och många kladdkakerecept. Nedan finns en del information, mest riktat till kökschefen men som också kan vara bra för resten av köket att ta till sig utav.  

 

Kökschefen ansvarar för:

 • Att delegera arbetsuppgifter till övrig kökspersonal
 • Att utforma en meny innan lägret 
 • Att i samråd med LC och kökspersonal upprätt ett arbetsschema för lägerperioden
 • Att övervaka kökspersonalens arbete och stötta dem i det 
 • Matinköp och beställning av ” köksvaror” och ser till att hålla budget
 • Köksutrymmenas städning, både i och utanför köket och kontrollerar noga städning i livsmedelsförråd
 • Att städrutinen följs och att egenkontrollen genomförs och dokumenteras
 • Att personalens hygienutbildning genomförs och dokumenteras
 • Att nödvändigt städmaterial finns, kontaktar annars kansliet
 • Mittenborden i Loggian och påfyllning av kaffe, knäckebröd, frukt etc.
 • Att endast kökspersonal eller ledare med tillåtelse av kökschef vistas i köket med rätt klädsel och skor, informerar och ser till att angiven skogräns följs
 • Samråda med programchef, hamnchef och skeppis/praktisledare om proviantering vid hajker, dags- och långseglingar
 • Svarar för kosthållet vid ledarträffar 
 • Inventering av livsmedelsförråd inför nästkommande period och kontaktar nästkommande kökschef. OBS! VIKTIGT!
 • Genomföra överlämning till nästa periods köksansvarig.
 • Samordna varuleverans, stämma av följesedlar vid matleverans, spara följesedlar
 • Kontroll av leveranskvantiteter
 • Följa hälsovårdsnämndens rekommendationer
 • Ansvarar för att information om specialkoster tillgodoses och att specialmat lagas för de som behöver
 • Vid problem med köksmaskiner kontakta LC eller kansli.