Skip to content
Sök

För ledare

Hyddledare

Hyddledare ansvarar för att: 

 • Noga läsa igenom varje deltagares konfidentiella papper
 • Vara med sin hydda hela dagen, deltaga på programpassen, sova i hyddan, leda hyddan vid de program punkter som förekommer enligt periodens schema och vara den samlande punkten
 • Ansvara för hyddans skick och alla dess möbler: att sängbottnar och sängben är väl fastgjorda, vid annalkande oväder noga stänga alla fönster etc
 • Noggrant följa de instruktioner som ges för mässhyddan
 • Hjälpa ”dagis” att väcka hyddan, övervaka hyddans städning, kontrollera morgon- och aftontoalett, se till att hyddan alltid är i tid till de olika programpunkterna
 • Övervaka deltagarnas personliga hygien – speciellt tandborstningen, skötning av personliga tillbehör 
 • Ansvara för kvällssamlingen i hyddan och att deltagarna kommer till kojs
 • Är den som har störst kontakt med deltagarna under lägerperioden, vilket innebär ett stort ansvar som måste förvaltas
 • Uppmärksamma om det är någon deltagare som börjar få hemlängtan
 • Vid tecken på mobbning eller utfrysning bland deltagare – försöka lösa situationen i samråd med LC

 

Du kanske kommer ta emot en praktis då är det bra att tänka på att:

 • Berätta för praktisen ifall det finns något särskilt om barnen som du anser nödvändigt för praktisen att känna till
 • Berätta för praktisen om upplägget de har för sina praktik pass (också om när de kan komma förbi till hydda, när hen kan äta med hydda, alltså som om de vore fadder) 
 • Ha en öppen dialog med praktisen om hens beteende och ledarskap mot barnen och reflektera kring ”passen”