Skip to content
Sök

För ledare

Hamnchef

Beskrivning av uppdraget:

Som hamnchef ansvarar du för driften av hamnen och hamnpersonalens förmåga att genomföra sina uppgifter.

 

Hamnchefen ansvarar för att:

 •      Städa och inventera Boden-Boden, i båtarna och på bryggan under och vid slutet av perioden
 •      Positionera ut folk vad de ska ansvara för gällande städning i hamnen
 •      Se till att alla båtar är låsta på natterna 
 •      Checka alla båtar vid början och slutet av perioden
 •     Instruerar hamn-medlemmar i segling och hur man kör, växlar och lägger till på ett hållbart och lugnt sätt med steady och ready (Följebåtar).
 •     Samt instruera hur man kör följebåt och vikten av att vara aktiv vid deltagarnas aktivitet på vattnet.
 •      I samråd med PC och Kanotledare planera hajker och dagsseglingar
 • Inför p2, p4 och Konfa
 •  Ha samtal med skeppis- och praktisledare om dagsseglingar och hajker
 • Visa hur avanti-segling går till inför hajk, så att både ledare och päron är redo på hajkdagen
 • Planera tillsammans med andra i hamnen och kanotledare var hajken ska hålla hus
 • Initierar nya hajk- och övernattningsplatsen
 • Se till att ledarna får träna på tilläggning vid klippa/berg minst en gång så att alla ledare i hamnen känner sig säker vid sådant tillfälle
 • Planera pass
 • Positionerar hamn-medlemmar på olika positioner under passet
 • Visa hur avanti-segling går till inför hajk, så att både ledare och päron är redo på hajkdagen
 • Se till att genomgång av regler, schema och instruktioner genomförs
 • Informera om efterarbetet som genomförs efter passen och vad som förväntas av hamnenledare då, ex ta upp buggar, ordning av flytvästar, bojjar, centerbord etc. Samt rigga ner segel så att inget slitage sker under natten.
 •  Genomföra genomgång på hur hållbar och lugn tilläggning i hamn med motorbåt och segelbåt går till
 • Genomföra genomgång för hamnledare på vad man gör vid händelse av olika typer av olyckor. T.ex. drunkningsolyckor
 • Utse en sjukansvarig hamnledare
 • Se till att passen anpassas efter ålder och koncentrationsnivå på gruppen.
 • Se till att varje motorbåt är utrustad med en kniv, vid händelse av olycka där det krävs att man skär av t.ex. en tamp.
 • Se till att alla inom hamnen under passen har någon form av kommunikationsredskap. Telefon eller walkie-talkie.  

 

Ta emot praktisdeltagare:

Du kanske kommer ta emot en Praktis då är det bra om du utser en handledare, antingen du eller någon annan i hamnen, som praktisen kan vända sig till under passets gång med frågor och arbetsuppgifter .

 Denna handledare bör går igenom:

 •      Berätta för praktisen innan passet hur lång tid det brukar ta att förbereda passen
 •      Berätta om efterarbetet av passet och vad som förväntas av praktisen då, ex ta upp buggar, ordning av flytvästar, bojjar, centerbord etc.
 •      Föra en dialog med praktisen om hur bekväm hen är att till exempel hålla genomgångar och aktiviteter
 •      Berätta vad du tänkt med passet och hur din tankebana var när du kom fram till det.
 •      Berätta för praktisen hur ni kommer att kommunicera under passets gång (för att undvika underminering, missförstånd etc)
 •      Efter avslutat pass prata med praktisen om hur passet gick och öppna upp för dialog om ansvaret som hamnledare eller hamnchef. Berätta om hur det är för dig och hur du upplever positionen.
 • Låt praktisen lära sig att köra motorbåt, håll då en lugn tydlig genomgång på hur t.ex och framförallt växling och tilläggning går till.