Skip to content
Sök

För ledare

Fysikus

Beskrivning av uppdraget:
Som fysikus planerar och utför du pass där fysisk aktivitet och skoj står i fokus. Ett och annat bad i slutet av passet är önskvärt också.

I UPPDRAGET FÖRVÄNTAS DU

 • Utforma program med utgångspunkt från hur många pass en hydda har
 • Ordning och reda i sportvillan
 • Inventering av material i slutet av perioden
 • Delta på utbildningshelgen på Ängsholmen där du förbereds inför uppdraget
 • Planera och utföra pass som passar tidsramen för passet

 

DU KANSKE KOMMER TA EMOT EN PRAKTIS:

Då är det bra att tänka på att…

 • Berätta för praktisen innan passet hur lång tid du brukar tillbringa för förberedelserna för passet och be praktisen vara närvarande för de förberedelserna
 • Att berätta om efterarbetet av passet och vad som förväntas av praktisen då.
 • Föra en dialog med praktisen om hur bekväm hen är att till exemple hålla genomgången, eller en aktivitet eller bara hänga I bakgrunden och observera. Att vara obekväm tjänar ingen på, men utmana gärna praktisen.
 • Berätta vad du tänkt med passet och hur din tankebana var när du kom fram till det.
 • Berätta för praktisen hur ni kommer att kommunicera under passets gång (för att undvika underminering, missförstånd etc)
 • Att hålla en kortare reflektion (som du självklart för efter varje pass) tillsammans med praktisen om hur passet gick och öppna upp för dialog om ansvaret som kanotledare. Berätta om hur det är för dig och hur du upplever positionen.