Skip to content
Sök

För ledare

Äventyret

Äventyret ansvarar för att:

 •  Utforma program med utgångspunkt från hur många äventyrspass varje hydda har
 • Ordningen i äventyrsboden
 • Inventering av material i slutet av perioden
 • Det blir variation mellan de fasta övningarna (vid blockis) och andra övningar som namnlekar etc. Anpassat till hyddans utvecklingstakt 
 • Att prata med hyddisar innan passen för att upplysas om eventuella interna konflikter (kan vara användbart vid indelningar och avanceringsnivå på övningar) 
 • Att hålla i reflektioner med hyddan efter avslutat pass

 

Du kanske kommer ta emot en praktis:

Då är det bra att tänka på att… 

 • Berätta för praktisen innan passet hur lång tid du brukar tillbringa för förberedelserna för passet och be praktisen vara närvarande för de förberedelserna  
 • Att berätta om efterarbetet av passet och vad som förväntas av praktisen då. 
 • Föra en dialog med praktisen om hur bekväm hen är att till exemple hålla genomgången, eller en aktivitet eller bara hänga I bakgrunden och observera. Att vara obekväm tjänar ingen på, men utmana gärna praktisen. 
 • Berätta vad du tänkt med passet och hur din tankebana var när du kom fram till det. 
 • Berätta för praktisen hur ni kommer att kommunicera under passets gång (för att undvika underminering, missförstånd etc)
 • Att hålla en kortare reflektion (som du självklart för efter varje pass) tillsammans med praktisen om hur passet gick och öppna upp för dialog om ansvaret som kanotledare. Berätta om hur det är för dig och hur du upplever positionen.