Skip to content
Sök

För ledare

Sköna Dar-ledare

 

Beskrivning av uppdraget:Välkommen som ledare på Sköna Dar! Ett ledaruppdrag på Sköna Dar innebär att tillsammans med lägerchefen och övrig ledarstab arrangera och genomföra ett så bra läger som möjligt, och ge de besökande barnen en bra lägerupplevelse. Sköna Dar-ledare ansvarar för att hålla i aktiviteter, agera goda förebilder och vara stöttande till de deltagare som besöker lägret.Uppdraget som Sköna Dar-ledare innebär att:

  • Delta på nödvändiga utbildningar och förträffar inför lägerstart, samt i utvärdering efter lägret
  • Delta på uppstart och avslut av lägret
  • Göra sitt bästa för att stötta lägerchefen i genomförandet av lägret
  • Hålla i lägeraktiviteter under lägret samt delta i nödvändigt arbete tillsammans med övriga ledarstaben
  • Agera förebild för deltagare och deltagares medföljande ledare
  • Uppmuntra och stötta deltagare i att prova på nya aktiviteter, utmana sig själva och att vara goda kamrater till varandra
  • Bo över på Björnö tillsammans med övriga ledare under lägerveckan
  • Rapportera avvikelser (trasiga saker, olyckor, kränkningar m.m.) till lägerchefen och vara behjälplig i att lösa och följa upp dessa

Ta emot praktisdeltagare:

KFUM Ängsholmen genomför ledarskapsutbildningar, kombinerade med en lägervistelse på ön Ängsholmen. Steg 1 kallas för Skeppis, och steg 2 för Praktis. Varje år utbildas 48 Skeppisar och 48 Praktisar,  Då Sköna Dar är en stor del av KFUM Ängsholmens verksamhet är det önskvärt att Skeppisar och Praktisar besöker verksamheten under sin utbildning. Besöken kan se olika ut, beroende på utbildningsgruppens schema och planering. Vid besök ska ledarstaben på Sköna Dar välkomna och stötta utbildningsdeltagarna, berätta om verksamheten och ge dem möjlighet att lära sig och prova på.

Budget och inköp

Samtliga inköp ska stämmas av med lägerchef.

Utdrag ur belastningsregistret

KFUM Ängsholmen ställer krav på att alla som har ledaruppdrag i föreningen visar upp ett begränsat registerutdrag från polisen innan uppdraget påbörjas. Handläggningstiden kan ibland vara ganska lång, så begär gärna ut ett utdrag redan när du skickar in din ledaransökan. Utdraget ska visas upp för kansliet eller lägerchef innan lägerperioden börjar.