Skip to content
Sök

För ledare

Lägerchef

Lägerchef är ett ideellt uppdrag, precis som alla andra ledarpositioner i KFUM Ängsholmen och du arvoderas enligt det som beslutas på föreningens årsmöte. Som lägerchef är det obligatoriskt att delta på utbildningshelgen som infaller årligen i maj.

Lägerchefen ansvarar för planering, rekrytering och genomförande av lägret. Lägerchefen ansvarar vidare för att informera ledare och deltagare om regler och efterlevnad vid lägerplatsen under lägerperioden. Lägerchefens roll är att fördela arbetet under lägret och att leda och handleda ledarna under perioden. Lägerchefen är också kontaktperson till de grupper som kommer till Sköna Dar och håller kontakten med gruppernas ledare inför, under och efter besöket på lägret. För stöd i arbetet har lägerchefen kontakt med KFUM Ängsholmens kansli samt en utsedd styrelsekontakt från KFUM Ängsholmens styrelse.

Välkommen att söka som lägerchef för Sköna Dar!

Lägerchefen på Sköna Dar ansvarar för att:

 • Verksamheten genomförs i enighet med KFUM Ängsholmens ändamål, värdegrund och metod
 • Rekrytera nödvändig ledarstab
 • Ledarstaben är utbildad, informerad och förberedd på sitt uppdrag
 • Ledarstaben känner till och följer uppsatta policys, krisplan och incidenthantering
 • Planera och genomföra uppstart och avslut av lägerperioden
 • Motivera och handleda ledarstaben i att genomföra sitt uppdrag på ett bra sätt
 • Planera och schemalägga ledaruppdragen under lägerperioden
 • Genomföra lägerperioden, samt göra förändringar i schemat om nödvändigt
 • Matmeny för perioden upprättas och nödvändiga matinköp görs
 • Nödvändigt material finns på plats och hålls i ordning
 • Sjukvårdsutrustning finns, är inventerat och uppdaterat
 • Hålla och följa upp budget för perioden gällande inköp till lägret och ledarstaben
 • Hantera kommunikation som kan uppstå med vårdnadshavare, externa ledare, myndigheter, grannar m.fl.
 • Hantera och följa upp eventuella krissituationer och incidenter som uppstår under perioden
 • Delta på LC-möten inför lägerperioden samt utvärderingsmöte efter sommaren
 • Samla in kompletta deltagarlistor och/eller statistik gällande ålder och kön för besökande grupper
 • Hålla kontakt med busschaufför och se till så att deltagarna kommer till och från lägret
 • Hålla god kontakt med Skärgårdsstiftelsens tillsynsmän, kajakeriet och andra som vistas på Björnö
 • Lägerbilen används på korrekt och säkert sätt
 • God ordning hålls i trailer, boendeutrymmen och på lägerplatsen
 • Rapportera underlag för ledarersättning till KFUM Ängsholmens kansli

Ta emot Praktis/Skeppis

KFUM Ängsholmen genomför ledarskapsutbildningar, kombinerade med en lägervistelse på ön Ängsholmen. Steg 1 kallas för Skeppis, och steg 2 för Praktis. Då Sköna Dar är en stor del av KFUM Ängsholmens verksamhet är det önskvärt att Skeppisar och Praktisar besöker verksamheten under sin utbildning. Besöken kan se olika ut, beroende på utbildningsgruppens schema och planering. Skeppis- eller Praktisledarna ansvarar för att ta kontakt med lägerchefen på Sköna Dar för att stämma av besöket inför lägerperioden. Lägerchefen ska på bästa sätt ta emot besöket, informera om verksamheten och berätta om vad det innebär att arbeta på Sköna Dar. Skeppisar och Praktisar ska i största möjliga mån få prova på att leda aktiviteter på Sköna Dar och delta i annat arbete som är kopplat till lägret.

Budget och inköp

Mat till ledare: 100 kr/person och dag

Mys/godis/fika/uppskattning till ledarstaben: 500 kr/vecka

Inköp av lägermaterial (fiskeutrustning, reservdelar, nya idéer): 1000 kr/vecka

Bensin till bil och båt köps in i nödvändig mängd.

Utdrag ur belastningsregistret

KFUM Ängsholmen ställer krav på att alla som har ledaruppdrag i föreningen visar upp ett begränsat registerutdrag från polisen innan uppdraget påbörjas. Handläggningstiden kan ibland vara ganska lång, så begär gärna ut ett utdrag redan när du skickar in din ledaransökan. Utdraget ska visas upp för kansliet eller lägerchef innan lägerperioden börjar.