Skip to content
Sök

För ledare

Praktisledare

Beskrivning av uppdraget:

Praktis-utbildningen är det andra steget i Ängsholmens tvådelade utbildningspaket och har som mål att förbereda unga för att bli ledare genom både praktiska och teoretiska pass, varvat med reflektion. Som praktisledare ansvarar du för att 12 praktisar fullföljer och tillgodoser sig praktisutbildningens innehåll under utbildningens tre veckor. Praktisutbildningen bygger på den läroplan som tillhandahålls av utbildningsgruppen via praktispärmen.

Praktisledaren ansvarar för att:

  • Förbereda praktisarna inför den kommande utbildningen (informationsutskick mm)
  • Se till att praktisarna får ta del av alla de arbetsuppgifter som finns på Ängsholmen. Detta inkluderar både arbetspositioner men även dagligt underhåll så som soprace, dass, brand, mäss med mera.
  • Om möjligt, ett besök på Björnö och Sköna Dar sker under praktisutbildningen
  • Praktisarna i största möjliga mån blir en del av den övriga ledarstaben, exempelvis genom att blanda upp dem med ordinarie ledare då det kommer till ansvarsscheman samt att de deltar på alla ledarmöte
  • Informera övriga ledare om att praktisarna ska vara en del av ledarstaben och ge tips kring hur detta kan ske
  • Kontinuerligt stämma av hos både praktisar samt ordinarie ledare hur det går med varje enskild praktis utveckling och utbildning
  • Informera alla ledare om praktisarnas kommande positionspraktik och förklara hur de på bästa sätt kan integrera praktisen i de pass de ska ha
  • Praktisarna fördjupar sina kunskaper i ledarskap/grupprocesser/KFUM med mera
  • Informera praktisarna om vilka regler som gäller för dem
  • Köpa in sådant material som kan tänkas behövas under praktisutbildningen. Inköp sker inom årets satta budget.

Uppdraget som Praktisledare kan du söka från och med det år du fyller 18 år.