Skip to content
Sök

För Ledare

Köksledare

Köksledare

Arbetet i köket skulle vara omöjligt utan de som gör mestadels av maten och sköter mycket av den vardagliga kommunikationen med lägerdeltagare och ledare. Nedan följer en översiktlig lista på deras ansvarsområden.

Du som köksledare ansvarar för att:

 • Följa det av kökschefen och LC uppgjorda arbetsschemat
 • Följa av kökschefen uppgjorda instruktioner beträffande matlagning, uppläggning, städning m.m.
 • Följa kökschefens instruktioner för utförande av städning och egenkontroll
 • Diskning: köksdisken, kastruller, skärbrädor, knivar m.m.
 • Informera mässhyddan vid framdukning
 • Hålla ordning på mittenbordet samt te- och kaffestation
 • Hjälpa till vid varuleverans
 • Hålla ordning i skåp och lådor
 • Se till att papper, plåt och glas samt köksavfall separeras och läggs i därför avsedda kärl
 • Sköta kökstvätten (tvättning och torkning)

Praktik

Du kanske kommer ta emot en Praktis då är det bra om du utser en handledare, antingen du eller någon annan i köket, som praktisen kan vända sig till under passets gång med frågor och arbetsuppgifter .

Denna handledare bör går igenom

 • Hälsorutiner och regler
 • En rundtur i köket och visar vart saker och ting ska vara (i stora drag)
 • Hur ett typiskt pass i köket ser ut (köksmöten, städning etc)

Ur praktispärmen:

Mål

Att ha fått prova på att laga mat till lägret och ha en idé om hur köket fungerar.