Skip to content
Sök

För ledare

Kökschef

Beskrivning av uppdraget:

Kökschefen ansvarar för beställning, beredning och hantering av all mat och alla måltider på lägret. Ett stort ansvar som kräver en bra spellista och många kladdkakerecept. Detaljerat hur detta ansvar ser ut finns i kökspraktikan, ett dokument som finns digitalt och utskrivet på plats. Nedan följer ett urval av vad detta ansvar innefattar.

Kökschefen ansvarar för:

 • Att delegera arbetsuppgifter till övrig kökspersonal
 • Att i förväg utforma en meny
 • Att i samråd med LC och kökspersonal upprätt ett arbetsschema för lägerperioden
 • Att stötta och övervaka kökspersonalens arbete
 • Matinköp och beställning av ” köksvaror” i överensstämmelse med budget
 • Köksutrymmenas städning, både i och utanför köket och noga kontroll av städning i livsmedelsförråd
 • Att städrutinen följs och att egenkontrollen genomförs och dokumenteras
 • Att personalens hygienutbildning genomförs och dokumenteras
 • Att nödvändigt städmaterial finns, kontaktar annars kansliet
 • Att mittenborden i Loggian och påfyllning av kaffe, knäckebröd, frukt etc. mellan måltider
 • Att endast kökspersonal eller ledare med tillåtelse av kökschef vistas i köket med rätt klädsel och skor samt informerar och ser till att angiven skogräns följs
 • Kosthållet vid ledarträffar
 • Att inventering av livsmedelsförråd inför nästkommande period och kontaktar nästkommande kökschef. OBS! VIKTIGT!
 • Att genomföra överlämning till nästa periods köksansvarig.
 • Att samordna varuleverans, stämma av följesedlar vid matleverans, spara följesedlar
 • Kontroll av leveranskvantiteter
 • Att hälsovårdsnämndens rekommendationer efterföljs
 • Att information om specialkost tillgodoses och att specialmat lagas för de som behöver
 • Att kontakta LC eller kansli vid problem med köksmaskiner
 • Att under sommarperioderna organisera mat till hajk i samråd med lägerchef, programchef och hamnchef