Skip to content
Sök

För ledare

Lägerchef knatteläger

Lägerchef är ett ideellt uppdrag, precis som alla andra ledarpositioner i KFUM Ängsholmen och du arvoderas enligt det som beslutas på föreningens årsmöte. Som lägerchef är det obligatoriskt att delta på utbildningshelgen som infaller årligen i maj.

Lägerchefen ansvarar för planering, rekrytering och genomförande av lägret. Lägerchefen ansvarar vidare för att informera ledare och deltagare om regler och efterlevnad vid lägerplatsen under lägerperioden. Lägerchefens roll är att fördela arbetet under lägret och att leda och handleda ledarna under perioden. Lägerchefen är också kontaktperson till lägerchefen på Lägerskolan då den verksamheten pågår parallellt. För stöd i arbetet har lägerchefen kontakt med KFUM Ängsholmens kansli.

Knattelägren sammanfaller med KFUM Ängsholmen lägerskoleverksamhet på vår och höst. Generellt för ett Knatteläger är att det startar lördag förmiddag och avslutas söndag eftermiddag. Ett Knatteläger tar emot upp till 20 vuxna med 1-3 barn var. Målgruppen är barn mellan 5 och 8 år, med medföljande vuxen. Den medföljande vuxna kan med fördel vara någon annan än vårdnadshavare, då behövs ifylld blankett med signatur och kontaktuppgifter till vårdnadshavare.

Lägerchef på Lägerskola har huvudansvaret på ön under lägret, men ansvarar primärt för sin egen ledarstab och verksamhet. Hen ansvarar dock för att det finns tillräckligt med personal i köket under knattelägret. Lägerchef på Knatteläger ansvarar för att kontakta lägerchef på Lägerskolan för att stämma av och samplanera inför lägret. En tät dialog och ett nära samarbete uppmuntras.

Välkommen att söka till lägerchef för Knatteläger!

Lägerchefen på Knatteläger ansvarar för att:

 • Verksamheten genomförs i enighet med KFUM Ängsholmens ändamål, värdegrund och metod
 • Rekrytera 2-4 ledare som håller i aktiviteter och leder gruppen
 • Ledarstaben är utbildad, informerad och förberedd på sitt uppdrag
 • Ledarstaben känner till och följer uppsatta policys och krisplan
 • Upprätta och hålla kontakt med lägerchef på Lägerskolan inför, under och efter lägret för att stämma av planering
 • Planera och genomföra uppstart och avslut av lägerperioden
 • Motivera och handleda ledarstaben i att genomföra sitt uppdrag på ett bra sätt
 • Planera och schemalägga lägerperioden
 • Genomföra lägerperioden, samt göra förändringar i schemat om nödvändigt
 • Nödvändigt material finns på plats och hålls i ordning
 • Sjukvårdsutrustning finns, är inventerat och uppdaterat
 • Hålla och följa upp budget för perioden gällande inköp till lägret och ledarstaben
 • Hantera kommunikation som kan uppstå med vårdnadshavare, lägerskolan, myndigheter, grannar m.fl.
 • Hantera och följa upp eventuella krissituationer och incidenter som uppstår under perioden
 • God ordning hålls på lägerplatsen
 • Rapportera underlag för ledarersättning samt fakturering av ledarbarn till KFUM Ängsholmens kansli

Budget och inköp

Mys/godis/fika/uppskattning till ledarstaben: 500 kr

Inköp av lägermaterial (pyssel, aktivitetsutrustning, utklädnad): 1000 kr