Skip to content
Sök

För ledare

Knattelägerledare

Beskrivning av uppdraget:

Ett ledaruppdrag på Knatteläger innebär att tillsammans med lägerchefen och övrig ledarstab arrangera och genomföra ett så bra läger som möjligt, och ge deltagarna, både vuxna och barn, en bra lägerupplevelse. Knattelägerledare ansvarar för att hålla i aktiviteter, agera goda förebilder och vara stöttande till de deltagare som besöker lägret.

Knattelägren sammanfaller med KFUM Ängsholmen lägerskoleverksamhet på vår och höst. Generellt för ett Knatteläger är att det startar lördag förmiddag och avslutas söndag eftermiddag. Ett Knatteläger tar emot upp till 20 vuxna med 1-3 barn var. Målgruppen är barn mellan 5 och 8 år, med medföljande vuxen.

LC på Lägerskola har huvudansvaret på ön under lägret, men ansvarar primärt för sin ledarstab och verksamhet. Hen ansvarar också för att det finns tillräckligt med personal i köket under lägret. LC på Knatteläger ansvarar för sin ledarstab och sina deltagare.

Uppdraget som Knattelägerledare innebär att:

  • Delta på nödvändiga utbildningar och förträffar inför lägerstart, samt i utvärdering efter lägret
  • Delta på uppstart och avslut av lägret
  • Göra sitt bästa för att stötta lägerchefen i genomförandet av lägret
  • Hålla i lägeraktiviteter under lägret samt delta i nödvändigt arbete tillsammans med övriga ledarstaben
  • Agera förebild för deltagare, både vuxna och barn
  • Uppmuntra och stötta deltagare i att prova på nya aktiviteter, utmana sig själva och att vara goda kamrater till varandra
  • Rapportera avvikelser (trasiga saker, olyckor, kränkningar m.m.) till lägerchefen och vara behjälplig i att lösa och följa upp dessa

KFUM Ängsholmen ställer krav på att alla som har ledaruppdrag i föreningen visar upp ett begränsat registerutdrag från polisen innan uppdraget påbörjas. Handläggningstiden kan ibland vara ganska lång, så begär gärna ut ett utdrag redan när du skickar in din ledaransökan. Utdraget ska visas upp för kansliet eller lägerchef innan lägerperioden börjar.