Skip to content
Sök

För ledare

Fastighetsarbetare

Beskrivning av uppdraget:

Uppdraget som Fastighetsarbetare är ett ideellt uppdrag knutet till ett fastighets- eller anläggningsprojekt på Ängsholmen. Uppdraget är inte knutet till en specifik lägerperiod utan kan sökas och utföras under vilken del av lägersäsongen som helst. Det går att vara ute på Ängsholmen och jobba allt ifrån ett par dagar till flera veckor, beroende på vilka behov som finns. Fastighetsarbetare arbetsleds av kansliet och är inte en del av ledarstaben under lägersäsong, utan arbetar parallellt med lägret.

Som Fastighetsarbetare går det att bo på Ängsholmen och, om önskas, delta i lägeraktiviteter på kvällar, eller att åka till och från ön i samband med morgon- och kvällstransporter.

I uppdraget som Fastighetsarbetare förväntas du arbeta med det projekt du och kansliet kommit överens om under förmiddag och eftermiddag. I samband med middagen är dagens uppdrag slut och du kan välja att delta i lägeraktivitet, åka hem eller att vila.

Fastighetsarbetare behöver, precis som alla andra i KFUM Ängsholmen, vara informerade om och agera i enighet med KFUM Ängsholmens policys och riktlinjer. Fastighetsarbetare arbetsleds av kansliet, men har också dialog med den Lägerchef eller samordnare som just då är ansvarig för att stämma av vad som sker på ön.

För att söka till Fastighetsarbetare finns inga krav på förkunskaper, utan projektet och arbetsuppgifterna anpassas för att passa den eller de som är Fastighetsarbetare just då. Du kommer att få handledning och stöd av kansliet i genomförandet av projektet, så det enda som behövs är en vilja att hjälpa till och att lära.

Fastighetsarbetaren ansvarar för att: 

  • Efter bästa förmåga utföra det projekt som hen tilldelats
  • Att kontinuerligt stämma av med kansliet
  • Att hålla dialog med Lägerchef för att informera och informeras om vad som sker på ön
  • Samarbeta tillsammans med övriga Fastighetsarbetare under tiden på ön
  • Tillsammans med Praktikus hålla ordning och reda i K3
  • Rapportera eventuella problem eller fel till kansliet

Exempel på projekt som kan uppdras Fastighetsarbetare:

  • Ommålning av hus
  • Rivning inför arbete utfört av extern entreprenör
  • Underhåll och rensning av grönområden
  • Byte av tak