Skip to content
Sök

För ledare

Inför ditt ledaruppdrag

Inför ledaruppdraget får du utbildning av KFUM Ängsholmen. Det finns olika typer av utbildningar och förberedelser inför lägerperioden, vissa frivilliga och andra obligatoriska. Information om utbildningar och andra förberedelser skickas ut via mejl till antagna ledare och marknadsförs också i ledargruppen på Facebook, gå gärna med i den så att du inte missar något!

Utbildningar

Under vinter och vår kommer du som blivande ledare att bjudas in till seminarier, workshops och inspirationsföreläsningar med teman som ledarskap, barnperspektiv, första hjälpen och annat som kan vara bra att ha koll på inför ledaruppdraget.

Inför sommaren arrangeras två obligatoriska utbildningshelger, en för Sköna Dar och en för Ängsholmens ledare, där du får lära dig det du behöver kunna inför ditt uppdrag. Helgerna kommer bestå av praktiska utbildningar i de lägeraktiviteter, ledarskapsutveckling och tillfälle för lägerstaberna att träffas och gemensamt förbereda sig inför sommaren.

För dig som ska vara ledare på Sköna Dar 2023 är den obligatoriska utbildningshelgen 13-14 maj.

För dig som ska vara ledare på Ängsholmen 2023 är den obligatoriska utbildningshelgen 18-21 maj.

Följande utbildningsdatum är aktuella för dig som ska vara ledare sommaren 2023:

  • 13-14 maj: Utbildningshelg för dig som ska vara ledare på Sköna Dar (på KFUM Central)
  • 18-21 maj: Obligatorisk utbildningshelg för dig som ska vara ledare på Ängsholmen, (på Ängsholmen). Anmäl har stängt

Policydokument och krisplaner

Belastningsregister

KFUM Ängsholmen ställer krav på att alla som har ledaruppdrag i föreningen visar upp ett begränsat registerutdrag från polisen innan uppdraget påbörjas. Handläggningstiden kan ibland vara ganska lång, så begär gärna ut ett utdrag redan när du skickar in din ledaransökan. Utdraget ska visas upp för kansliet eller lägerchef innan senast 1 vecka innan lägerperioden börjar. OBS! Originalhandling måste visas upp.

Kom förbi kansliet på Rosengatan 1, 111 40 Stockholm (5tr) och visa det eller posta till samma adress. Vill du ha tillbaka registerutdraget skicka med ett adresserat och frankerat kuvert.

Det registerutdrag du ska beställa heter ”Utdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg”.
Se länk till korrekt registerutdrag i länken nedan.

Ideellt avtal

Om du ska ha ett ideellt ledaruppdrag i KFUM Ängsholmens verksamhet så behöver du skapa och därefter fylla i ett ideellt avtal. När avtalet är skapat så skickas det automatiskt till din mail och du behöver då fylla i och signera det med BankID.

Om du ska jobba flera perioder under sommaren räcker det att fylla i ett ideellt avtal.

Skapa det ideella avtalet här