Skip to content
Sök

För ledare

ERSÄTTNING

KFUM Ängsholmens årsmöte har beslutat om följande ersättningar för ideella ledaruppdrag i föreningen 2020. Inför ett ledaruppdrag så finns det vissa villkor som behöver uppfyllas innan uppdraget påbörjas. Läs mer om detta längst ner.

Sommarläger och konfirmationsläger

 • Lägerchef 2000 kr/vecka inkl. semesterersättning
  E
  ngångsersättning som delas lika av lägerchef och programansvarig: 2000 kr/period (väljer Lägerchefen att ha två programansvariga delar de på 1000 kr)
 • Köksansvarig 2000 kr/vecka inkl. semesterersättning
 • Programansvarig 1600 kr/vecka inkl. semesterersättning
 • Skeppisledare 1000 kr/vecka inkl. semesterersättning
 • Praktisledare 1000 kr/vecka inkl semesterersättning
 • Praktikus 800 kr/vecka inkl. semesterersättning
 • Hamnansvarig 800 kr/vecka inkl. semesterersättning
 • Övriga ledare 550 kr/vecka inkl. semesterersättning

Veckoersättningen delas på 6 dagar för att få fram dagsersättningen.

Erfarenhetsbaserad ersättning

Ledare på sommarläger får ett erfarenhetstillägg om 50 kr per vecka för varje år som ledaren tidigare jobbat på en lägerperiod inom föreningen. Tillägget uppgår till maximalt 500 kr per vecka.

Lägerskola

 • Lägerskoleansvarig 500 kr/daginkl. semesterersättning
  Engångsersättning: 2500 kr/säsong (förarbete innan lägerskola för lägerchefen)
 • Köksansvarig 475 kr/dag, inkl. semesterersättning
 • Lägerskoleinstruktör 425 kr/dag, inkl. semesterersättning
 • Köksbiträden 425 kr/dag, inkl. semesterersättning

Sköna Dar

 • Lägerchef 500 kr /dag inkl. semesterersättning
  E
  ngångsersättning: 1000 kr (förarbete innan läger)
 • Ledare fr.o.m. året de fyller 18 år 425 kr /dag inkl. semesterersättning
 • Ledare fr.o.m. året de fyller 16 år 325 kr /dag inkl. semesterersättning

Fastighetsarbetare

 

 • Ersättning för fastighetsarbetare 425 kr/dag inkl. semesterersättning
  Fastighetsarbeten beslutas och delegeras av styrelsen och fastighetsgruppen i samråd med kansliet.

Ersättning knatteläger

 • Lägerchef 500 kr/dag, inkl. semesterersättning och engångsersättning: 500 kr/läger, inkl. semesterersättning
 • Knattelägerledare 425 kr/dag, inkl. semesterersättning

Villkor

För att få arbeta på KFUM Ängsholmen och få ta del av ovanstående ersättningar ska ledaren visa upp ett utdrag ur belastningsregistret, meddela kontouppgifter samt fylla i ett ideellt avtal innan påbörjad lägerperiod. Ledaren kan välja att skänka sin ersättning till Göran Adrians minnesfond. Om ledaren inte begär ut sin ersättning skänks detta automatiskt till fonden efter 3 månader.