KFUM Ängsholmens verksamhet och corona

Senast uppdaterad 2020-06-01

Vi på KFUM Ängsholmen vill inleda med att tacka för tålamod, is i magen, hållna tummar, engagemang och pepp under den här annorlunda våren. Vi förstår att många har känt och kanske fortfarande känner oro kring planerade klassresor, läger och ledaruppdrag. Här nedan kan ni läsa om hur vi arbetar med vårens lägerskolor och sommarens lägerverksamheter.

KFUM Ängsholmen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och tittar särskilt på de rekommendationer som gäller skolor och den information som gäller barn och unga. I dagsläget rekommenderar Folkhälsomyndigheten att fortsatt hålla skolor öppna för stora delar av de åldersgrupper som besöker Ängsholmen och Sköna Dar samt att idrottsföreningar ska fortsätta med sina träningar, men med anpassning av verksamheten. Den 18 maj meddelade också Folkhälsomyndigheten att kollon och lägerverksamhet kan hållas lokalt och i mindre grupper.

KFUM Ängsholmen håller öppet för verksamhet tills vidare, men vi är också beredda på att behöva ställa in med kort varsel om rekommendationerna ändras. Vi inhämtar löpande information från Folkhälsomyndigheten.

Då skolor varit öppna har en anpassad lägerskoleverksamhet arrangerats på Ängsholmen. Dagläger med Sköna Dar under påsklovet, arbetshelger och en utbildningshelg för sommarens ledare har hållits. KFUM Ängsholmen har upprättat rutiner för att se till så att skolklasser och andra grupper som befinner sig på ön samtidigt inte blandas med andra grupper, vilket innebär att besöket på Ängsholmen inte innebär fler kontakter än t.ex. vid en vanlig skoldag.

 • Endast helt friska och symptomfria personer är välkomna ut till vår ö och till våra övriga lokaler. Har du varit sjuk eller känt av symptom ska du stanna hemma ytterligare 48 timmar efter att du blivit frisk. 
 • Vi rekommenderar personer som tillhör en riskgrupp att stanna hemma. 
 • Vi rekommenderar alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande resor. 

Inför sommaren planerar vi att genomföra läger både på Ängsholmen och Sköna Dar på Björnö, men i anpassad form för att minska risken att vår verksamhet bidrar till ökad smittspridning. KFUM Ängsholmen har i dialog med Stockholms smittskydd beskrivit det tänkta lägerupplägget och fått godkännande för att det inte bryter mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  KFUM Ängsholmens mål är att skapa meningsfulla och trygga mötesplatser där unga människor kan utvecklas och må bra. Vi ser att barn och unga nu behöver extra stöd i en orolig och föränderlig värld och vet att vår verksamhet utgör ett tryggt och utvecklande sammanhang för många barn och unga.

De rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som ligger till grund för varje del av planeringen av verksamheten är:

 • Stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom
 • Tvätta händerna med tvål och vatten och komplettera med handsprit där möjligheten till rinnande vatten inte finns
 • Hålla 1-2 m avstånd där det är möjligt
 • Samlas inte fler än 49 personer

Förträffar för sommarens konfirmander
Den förträff som var planerad för KFUM Ängsholmens konfirmander den 21/3 är inställd och ersätts med en digital frågestund och ett extra informationsutskick. Läs mer HÄR. Den andra förträffen för KFUM Ängsholmens konfirmander som var planerad till den 25/4 skjuts upp och vi planerar nu att istället genomföra en förträff utomhus innan lägerstart.

Ledarseminarier
Samtliga ledarseminarier kommer att genomföras digitalt istället för på plats. Läs om ledarseminarierna, se aktuella datum och gör din anmälan HÄR.

Vårens Knatteläger
Lägret som var planerat till den 25-26 april skjuts upp till den 21-22 maj, där lägret delas upp i två mindre läger som hålls åtskilda.

Sommarläger på Ängsholmen
Upplägget för sommarens läger (P1, P2, P3 och P4) innebär att varje lägerperiod delas upp i tre ”miniläger” med deltagare samt ett miniläger med Skeppisar (steg 1 i KFUM Ängsholmens ledarskapsutbildning). Utöver detta kommer det att finnas en ledarstab, där Praktisar (steg 2 i KFUM Ängsholmens ledarskapsutbildning) ingår, som drivs av Lägerchef med hjälp av Programchef.

För deltagarna kommer boendet ligga till grund för vilket miniläger deltagaren tillhör. Ett miniläger innefattar tre hyddor, som totalt samlar 27 barn och tre ledare (Hyddisar). Boendet kommer alltså, i större utsträckning än tidigare år, vara den centrala punkten för deltagaren. De tre hyddorna som hör samman och således utgör ett miniläger kommer, tillsammans med sina hyddisar, bli en enhet som äter, har kvällsaktiviteter, lägerbål mm tillsammans. De tre minilägren kommer inte att blandas med varandra under någon aktivitet eller under fritiden.

Ledarstaben kommer, i större utsträckning än deltagarna, träffa flera grupper under lägerperioden men i minskad utsträckning än ”vanliga” år. Detta regleras av scheman som alla ledare hjälps åt att följa så noggrant som möjligt.

Vi ber alla som ska delta på lägret att endast komma till ön om de är friska och symptomfria minst 48 timmar innan de kommer. Om deltagare eller ledare insjuknar på lägret kommer vi ha ett separat hus som fungerar som sjukstuga där personen som känner av symptom får vila tills hen kan bli hämtad i Boda. Det är viktigt att vårdnadshavare eller annan närstående kan hämta upp vid Boda inom tre timmar om det blir nödvändigt med hemresa från lägret.

Konfirmationsläger på Ängsholmen
Upplägget för sommarens Konfirmationsläger på Ängsholmen innebär att lägerperioden delas upp i två parallella konfirmationsläger med ca 35 konfirmander i varje lägergrupp. Under lägret kommer även ett miniläger med 12 Skeppisar (steg 1 i KFUM Ängsholmens ledarskapsutbildning) och 2 Skeppisledare att vara på ön, men kommer att hållas isär från övriga läger. Utöver detta kommer det att finnas en ledarstab, där Praktisar (steg 2 i KFUM Ängsholmens ledarskapsutbildning) ingår, som drivs av Lägerchef med hjälp av Programchef.

För konfirmanderna kommer boendet ligga till grund för vilket av de två lägren deltagaren tillhör. Ett konfirmationsläger innefattar fyra hyddor, som totalt samlar 35 konfirmander och fyra ledare (Hyddisar). Boendet kommer alltså, i större utsträckning än tidigare år, vara den centrala punkten för deltagaren. De fyra hyddorna som hör samman och således utgör ett miniläger kommer, tillsammans med sina hyddisar, bli en enhet som äter, har kvällsaktiviteter, lägerbål mm tillsammans. De två minilägren kommer inte att blandas med varandra under någon aktivitet eller under fritiden.

Ledarstaben kommer, i större utsträckning än deltagarna, träffa flera grupper under lägerperioden men i minskad utsträckning än ”vanliga” år. Detta regleras av scheman som alla ledare hjälps åt att följa så noggrant som möjligt.

Vi ber alla som ska delta på lägret att endast komma till ön om de är friska och symptomfria minst 48 timmar innan de kommer. Om deltagare eller ledare insjuknar på lägret kommer vi ha ett separat hus som fungerar som sjukstuga där personen som känner av symptom får vila tills hen kan bli hämtad i Boda. Det är viktigt att vårdnadshavare eller annan närstående kan hämta upp vid Boda inom tre timmar om det blir nödvändigt med hemresa från lägret.

En viktig ändring, för att anpassa oss till rådande rekommendationer, är att konfirmationsgudstjänsten kommer förläggas på Ängsholmen. Det kommer inte vara möjligt för familj och vänner att delta under ceremonin. Vi kommer därmed att förlänga vistelsen på ön till den 15 augusti. Efter konfirmationsceremonin den 15/8 kommer deltagarna åka hem och familjerna har då möjlighet att fira era konfirmander hemma.

Vi vill också meddela att den besöksdag för konfirmandernas familjer som traditionellt arrangeras under lägret kommer att ställas in. Vi hoppas på er förståelse i detta.

Sköna Dar – dagläger på Björnö v. 25-28
Sköna Dar kommer att ta emot barn och unga på dagläger under sommaren, men i mindre grupper än vanligt. Vi kommer att ta emot max 30 personer per dag och hålla oss utomhus under hela lägerdagen. Vid lägerplatsen kommer finnas möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten samt att använda handsprit.

Om olika grupper besöker Sköna Dar samma dag kommer dessa att i möjligaste mån hållas åtskilda vid t.ex. måltider och samlingar. Våra ledare kommer att i möjligaste mån hålla avstånd under lägret, och kommer även att uppmana deltagare att göra detsamma.

Vi ber alla som ska delta på lägret att endast komma till Sköna Dar om de är friska och symptomfria minst 48 timmar innan de kommer. Om deltagare eller ledare insjuknar på lägret kommer vi ha en avskild viloplats där personen som känner av symptom får vara tills hen kan bli hämtad. Det är viktigt att vårdnadshavare eller annan närstående kan hämta upp på lägerplatsen om det blir nödvändigt med hemresa under dagen.


På Ängsholmen arbetar vi aktivt för att göra vad vi kan för att minska smittspridning. Därför rekommenderar KFUM Ängsholmen besökare i alla verksamheter att:

 • Är du sjuk eller har sjukdomssymptom – stanna hemma.
 • Tvätta händerna ofta med tvål i minst 20 sekunder. Smittämnen fastnar lätt på händerna. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Finns inte möjligheten att tvätta händer, använda handsprit.
 • Nysa och hosta i armvecket eller i pappersnäsduk. När du hostar eller nyser sprids små, små droppar som innehåller smittoämnen
 • Undvika att röra vid ansiktet eller ögonen. Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun.
 • Att inte hälsa genom att ta i hand.

Vi har rutiner och checklistor på plats för att våra ledare ska kunna arbeta på ett så säkert och tryggt sätt som möjligt. Vi har också utökat våra städrutiner för att säkerställa att utsatta ytor desinfekteras.


Avbokning av Lägerskola

Om det kommer beslut eller rekommendationer om att stänga ner vår typ av verksamhet under den planerade tiden för aktuellt arrangemang kommer det gå bra att avboka sin klassresa. Då kommer också eventuellt inbetalade avgifter att återbetalas. Om en grupp däremot avser att avboka av annat skäl gäller KFUM Ängsholmens vanliga avbokningsregler. Är det så att barn eller vuxna behöver stanna hemma pga. av sjukdom eller sjukdomssymptom debiterar vi givetvis inte för dem.

KFUM Ängsholmens avbokningsregler:
Avbokning skall vid bokning vårtermin ske minst 3 månader före bokat datum.
Avbokning skall vid bokning hösttermin ske minst 6 månader före bokat datum.
Bokningsavgiften återgår ej vid avbeställning senare än detta.
Avbokning senare än 30 dagar innan ankomst debiteras 50 % av beräknat pris.
Avbokning senare än 14 dagar innan ankomst debiteras 100% av beräknat pris.


Avbokning av Sommarläger och Konfirmationsläger

Om det kommer beslut eller rekommendationer om att stänga ner vår typ av verksamhet under den planerade tiden för lägret kommer eventuellt inbetalade avgifter att återbetalas. Om en deltagare avser att avboka av annat skäl gäller KFUM Ängsholmens vanliga avbokningsregler.

KFUM Ängsholmens avbokningsregler:
Vid avbokning mer än 4 veckor innan lägerstart* återbetalas allt utom anmälningsavgiften.
Vid avbokning 2-4 veckor innan lägerstart återbetalas 75% av lägeravgiften, minus anmälningsavgiften.
Vid avbokning 0-14 dagar innan lägerstart återbetalas 75% av lägeravgiften, minus anmälningsavgiften endast mot uppvisande av läkarintyg, utan läkarintyg sker ingen återbetalning.

*för Konfirmationsläger räknas Förträff 1 som lägerstart.


Har ni frågor kring informationen ovan är ni varmt välkomna att höra av er per mejl eller telefon till KFUM Ängsholmens kansli.