Om reducering av lägeravgifter

KFUM Ängsholmen söker årligen stora belopp för att reducera avgifter samt tilldela friplatser för att alla som vill ska ha möjlighet att delta i våra olika verksamheter. Denna möjlighet är mycket viktig för oss och för många familjer!

På grund av att ansökningarna är fler än vanligt i år så har vi nu beslutat att stänga ansökningsprocessen för att inte överstiga maxtaket för vad vi har fondmedel att fördela.

Vi jobbar nu med att hitta en rättvis fördelningsnyckel som ger bästa möjliga effekt i denna något speciella situation. Besked kring reducering kommer löpande första halvan av maj.